Kapitalirendi kajastamine

Kapitalirendi kajastamine SmartAccountsis

on 12.04.2021

Meie klienditoele laekub tihti küsimusi seoses kapitalirendi lepingute kajastamisega. Kuigi kapitalirendi kajastamisel esineb palju erisusi ning palju sõltub sellest, kuidas erinevad liisinguandjad arveid väljastavad, siis proovime lihtsa näite varal seda teemat siiski pisut selgemaks muuta.

Olgu meie näites liisingvara soetusmaksumuseks 50000 € + km. Tegu on põhivaraga, mille soetuselt on õigus tagasi küsida kogu sisendkäibemaks.

 

Põhivara arvelevõtmine

 • Põhivara arvelevõtmiseks tuleb sisestada ostuarve.
 • Ostuarvel tuleb kasutada sobivat põhivara kontot, mis kuulub põhivara gruppi.
 • Arvereal tuleb kasutada käibemaksukoodi ‘Põhivara 22%’ (kuni 31.12.2023 koodi Põhivara 20%), selliselt deklareeritakse põhivara käibemaks tervikuna ostuarve kande kuupäeva perioodi deklaratsioonil.

 

põhivara arvelevõtmineTutvun põhivara arvelevõtmise juhendiga

 

Liisingukohustuse kajastamine

Selleks, et kajastada kapitalirendi kohustus pikaajalise kohustuse kontol, on mugav kasutada eraldi makseviisi. 

 • Esmalt tuleb sisestada uus makseviis ‘Seaded’ – ‘Maksed’ – ‘Makseviisid’:
  • Kirjeldus: Kapitalirent
  • Konto: 21941 – Kapitalirent
  • Valuuta: EUR
 • Seejärel tuleb kasutada makseviisi ostuarvel ‘Maksed’ jaotises. Selliselt võetakse kogu kohustuse summa üles kontole ‘Kapitalirent’. 
 • Kohustuse konto saldot hakatakse vähendama vastavalt maksegraafikule ning igakuistele arvetele.

kapitalirent

 

Kui liisingukohustus koosneb nii pika- kui lühiajalisest osast, siis selle jaotuse saab teha pearaamatu kandega (‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’ – ‘Lisa uus’).

 • Deebet: 21941 – Kapitalirent
 • Kreedit: 21131 – Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil või mõni muu sobivam konto

 

Igakuised arved

Kõigepealt tuleb luua eraldi artiklid kapitalirendi igakuiste ostuarvete kajastamiseks.

Artikkel osamakse kajastamiseks 

– näiteks ‘Osamakse’ (ostukontoks määrata 21131 – Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmistel perioodidel või mõni muu sobivam konto)

osamakse

Artikkel intressi kajastamiseks

– näiteks ‘Intress’ (ostukontoks määrata 41131 – Intressid)

intress

 

Ostuarve sisestamine

Igakuise liisingumakse ostuarve tuleb sisestada nagu tavapärane ostuarve (‘Ost/müük’ – ‘Ostuarved’ – ‘Lisa uus’), kus arveridadele valitakse eraldi osamakse ning intressi artiklid.

Edaspidi on juba võimalik uue arve sisestamisel eelneva kuu ostuarvet kopeerida, muutes seal ära vaid summad, kuupäevad ning arve numbri. 

liisingu arve

 

Igakuised arved hakkavad konto ‘Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmistel perioodidel’ saldot vähendama, kuniks aasta lõpuks peaks konto nulli jääma.

Seejärel tuleb aasta lõpu seisuga teha korrigeerimiskanne, millega tõstetakse ‘Kapitalirendi’ kontolt kontole ‘Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmistel perioodidel’ (või mõnele teisele sobivamale kontole) see osa, mis kuulub tasumisele järgmisel perioodil 12 kuu jooksul.

 

Amortisatsioon

Põhivarade amortisatsiooniarvestusi saab vaadata menüüpunktis ‘Põhivarad’ – ‘Amortiseerimised’. Kui on aktiveeritud automaatne põhivarade amortiseerimine, siis luuakse amortisatsioonikanne iga kuu viimase kuupäeva seisuga automaatselt. Kui automaatne amortiseerimine aktiveeritud pole, tuleb amortisatsiooniarvestus sisestada käsitsi.

Automaatse amortisatsiooniarvestuse saab sisse lülitada lehel ‘Põhivarad’ – ‘Põhivara seaded’.

 

Küsimused

Kui Sul tekkis küsimusi põhivarade soetuse või kapitalirendi kohta, siis võta meiega ühendust info@smartaccounts.eu või telefonil 660 3303.

 

 

 

 

SmartAccountsKapitalirendi kajastamine SmartAccountsis

Related Posts

Take a look at these posts