Käibemaksuaruanne

Aruandest saab infot selle kohta, kui palju on müüdud erinevate riikide ning käibemaksumäärade lõikes. Aruandes kuvatavat infot on võimalik kasutada näiteks MOSS deklaratsiooni täitmiseks.

SmartAccounts käibemaksuaruanne MOSS erikord

Alates: Aruande alguskuupäev

Kuni: Aruande lõpp-kuupäev

Valuuta: Aruande valuuta. Kui on valitud valuuta, siis koostatakse aruanne üle valitud valuuta, kui on valitud “Kõik (alusvaluuta EUR)”, koostatakse aruanne üle kõikide valuutade (valuutaarvete summad konverteeritakse eurodesse)

Formaat:

Ekraanil – aruannet kuvatakse ekraanil

PDF – aruandest koostatakse PDF fail

XLS – aruandest koostatakse XLS fail

CSV – aruandes koostatakse CSV fail

SmartAccountsKäibemaksuaruanne