Artiklite ostu koondaruanne

Artiklite ostu koondaruanne

Artiklite ostu koondaruanne annab ülevaate artiklite ostust hankijate, hankijagruppide ja riikide lõikes. Aruande koostamise esimeseks etapiks on aruande tüübi valimine. Valida on võimalik erinevate võimaluste vahel:

  • Artiklite lõikes ost hankijatelt;
  • Artiklite lõikes ost hankijagruppidelt;
  • Artiklite lõikes ost riikidest;
  • Hankijate lõikes artiklite ost;
  • Hankijagruppide lõikes artiklite ost;
  • Riikide lõikes artiklite ost.

SmartAccounts aruanne Artiklite ostu koondaruanne

Alates. Aruande alguskuupäev.

Kuni. Aruande lõpukuupäev.

Valuuta. Kui on valitud valuuta, siis koostatakse aruanne üle valitud valuutade. Valides “Kõik” (alusvaluuta EUR), koostatakse aruanne üle kõikide valuutade (valuutaarved näidatakse konverteerituna eurodesse).

Filtreeri. Arve kuupäeva järgi või kande kuupäeva järgi.

Kasutajagrupp. Millise kasutajagrupi poolt vormistatud ostuaruandes kajastatakse.

Arverea objekt. Arvereale valitud objekt

Lisa summa read. Kui on valitud “Jah”, siis kuvatakse aruandes ka summeerivad read, kui on valitud “Ei”, siis summeerivaid ridu ei kuvata.

SmartAccountsArtiklite ostu koondaruanne