Artiklite ostuaruanne

Aruandes kuvatakse artiklite ost määratud perioodil.

SmartAccounts artiklite ostuaruanne

Alates. Aruande alguskuupäev.

Kuni. Aruande lõpukuupäev.

Valuuta. Aruande valuuta (määrab ära millises valuutas sisestatud kandeid aruande koostamisel arvestada. Kui aruannet on vaja mitmes erinevas valuutas sularahatehingute kohta, tuleb aruanne koostada iga valuuta kohta eraldi).

Kasutajagrupp. Kasutajagrupp, kelle poolt sisestatud valitud artikliga seotud arveid soovitakse aruandes näha.

Kuva graafikuid. Valides “Ei”, kuvatakse aruanne ilma graafikuta. Valides “Jah”, näidatakse aruandes ka graafikut.

Artiklid. Artiklid, mille kohta soovid aruande koostada (valitud peab olema vähemalt 1 artikkel).

Hankijad. Hankijad, kelle kohta soovid aruande tulemusi kitsendada (ainult “Hankija” valides pole võimalik aruannet koostada).

Objektid. Objektid, millega aruande tulemusi kitsendada. Vasteid otsitakse nii arvetelt kui arveridadelt.
Tulemused kuvatakse objekti veerus alljärgnevalt:

  • kui rea ja arve objekt on sama siis -> “objekt”
  • kui rea objekt on ainult määratud -> “R: objekt” (arverea objekt)
  • kui arve objekt on ainult määratud -> “A: objekt” (arve objekt)
  • kui mõlemad on määratud ja erinevad -> “A: objekt” (arve objekt) “R: objekt” (arverea objekt)

Formaat:

  • Ekraanil – aruannet kuvatakse ekraanil.
  • PDF – aruandest koostatakse PDF fail.
  • XLS – aruandest koostatakse XLS fail.
  • CSV – aruandes koostatakse CSV fail.
SmartAccountsArtiklite ostuaruanne