Objekti aruanne

Aruanne annab ülevaadet konkreetse objektiga seotud tuludest-kuludest, varadest ja kohustustest määratud perioodil. Objekti aruandesse jõuab objekt, kui ta on valitud arvel arverea külge. Objekt, mis on ainult arve (dokumendi) küljes, aruandesse ei jõua.

SmartAccounts objektide aruanne

Objekt. Objekt, mille kohta aruande koostada. Valitud peab olema vähemalt 1 objekt.

Alates. Aruande alguskuupäev.

Kuni. Aruande lõppkuupäev.

Valuuta. Aruande valuuta. Kui on valitud valuuta, siis koostatakse aruanne üle valitud valuutade. Valides “Kõik” (alusvaluuta EUR), koostatakse aruanne üle kõikide valuutade (valuutaarved näidatakse konverteerituna eurodesse).

Näita tehinguid. Valides “Jah”, näidatakse aruandes ka tehingute infot. Valides “Ei”, näidatakse aruandes vaid käibeid ning alg- ja lõppsaldot.

Formaat:

  • Ekraanil – aruannet kuvatakse ekraanil.
  • PDF – aruandest koostatakse PDF fail.
  • XLS – aruandest koostatakse XLS fail.
  • CSV – aruandes koostatakse CSV fail.
SmartAccountsObjekti aruanne