Sisestatud või muudetud kanded

Aruandes kuvatakse info valitud perioodil süsteemi sisestatud või sel perioodil muudetud kannete kohta. Aruandes kuvatakse ka iga kande sisestaja ning muutja ning sisestamise ja muutmise aeg.

SmartAccounts sisestatud ja muudetud kannete aruanne

Alates. Aruande alguskuupäev.

Kuni. Aruande lõppkuupäev.

Valuuta. Võimalik valik: EUR.

Formaat:

  • Ekraanil – aruannet kuvatakse ekraanil.
  • PDF – aruandest koostatakse PDF fail.
  • XLS – aruandest koostatakse XLS fail.
  • CSV – aruandes koostatakse CSV fail.
SmartAccountsSisestatud või muudetud kanded