Brexit ja käibemaks alates 01.01.2021

01.01.2021 sai üleminekuperiood läbi, mis tähendab, et jõustus lõplikult Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust, mis tõi omakorda kaasa muudatused käibemaksuarvestuses tehingutes Ühendkuningriigiga.

Üldised Brexitiga seotud muudatused on välja toodud tabelis:

NB! Tabelis tähistab:

 • GB – Ühendkuningriik (välja arvatud Põhja-Iirimaa)
 • P-I – Põhja-Iirimaa
Tehing Piirkond Tüüp Km-määr enne Brexitit Km-määr peale Brexitit Deklareerimine enne Brexitit Deklareerimine pärast Brexitit
Müük GB teenus 0% 0% KMD 3, 3.1
VD
KMD 3
Müük GB kaup 0% 0% KMD 3, 3.1, 3.1.1
VD
KMD 3, 3.2
Ost GB teenus 20%*(pöördmaks) 20%*(pöördmaks) KMD 1,4,5,6 KMD 1, 4, 5, 7
Ost GB kaup 20%*(pöördmaks) km-vaba või Ei.arv KMD KMD 1,4,5,6,6.1 ei deklareeri, deklareeritakse impordi käibemaks
Müük P-I teenus 0% 0% KMD 3, 3.1. VD KMD 3
Müük P-I kaup 0% 0% KMD 3, 3.1, 3.1.1
VD
KMD 3. 3.1, 3.1.1
VD
Ost P-I teenus 20%*(pöördmaks) 20%*(pöördmaks) KMD 1, 4, 5, 6 KMD 1, 4, 5, 7
Ost P-I kaup 20%*(pöördmaks) 20%*(pöördmaks) KMD 1, 4, 5, 6, 6.1 KMD 1, 4, 5, 6, 6.1

*Alates 01.01.2024 kehtib Eesti Vabariigis uus käibemaksumäär 22% (seega 20%(pöördmaks) asemel tuleks kasutada koodi 22%(pöördmaks)).

Brexitiga seotud muudatused ja täiendused SmartAccountsis

Oleme Brexitiga seotult teinud SmartAccountsis alljärgnevad muudatused:

 1. Riikidele on lisatud Euroopa Liidu liikmelisuse algus- ja lõpukuupäevad (‘Seaded’ – ‘Riigid’).
 2. Käibedeklaratsioonil kontrollitakse seda, kas perioodi on sisestatud Ühendkuningriigiga seotud ostu-või müügiarveid. Juhul, kui leitakse sellised arved, mis on seotud Ühendkuningriigiga ning riigile on EL-i liikmelisuse lõpukuupäev määramata, antakse selle kohta ka vastav teavitus.  
 3. Põhja-Iirimaaga seotud erisused VD deklaratsioonil.

 

Euroopa Liidu liikmelisuse lõpukuupäev

Seoses Brexitiga oleme riikidele lisanud Euroopa Liidu liikmelisuse algus- ja lõpukuupäevad, millega saab mõjutada riigi EL-i kuulumise staatust. Riigi staatust saab kontrollida ning muuta menüüpunktis ‘Seaded’ – ‘Riigid’.

Kui tegu on kasutaja poolt sisestatud riikidega, siis tuleb Ühendkuningriigi EL-i liikmelisuse lõpukuupäev märkida käsitsi. Selleks peab olema 31.12.2020.

Kui tegu on süsteemse riigiga, siis on Ühendkuningriigi EL-i liikmelisuse lõpukuupäev juba automaatselt määratud.

NB! Euroopa liidu liikmesriigi staatuse algus on nõutud, kuid täpne kuupäev ei ole seejuures oluline, kui tegemist ei ole uue liikmesriigiga (nt sobib 01.01.2000).

Brexitiga seotud teavitused käibedeklaratsioonil

Käibedeklaratsioonil kontrollib süsteem seda, kui perioodis leitakse ostu-või müügiarveid, mis on sisestatud perioodi alates 01.01.2021.

Kui tuvastatakse selline ostu-või müügiarve, mis on sisestatud alates 01.01.2021 ning sellele on määratud riigiks Ühendkuniingriik (GB), millel puudub EL-i liikmelisuse lõpukuupäev, kuvatakse selle kohta teavitus.

 

Kuidas käituda, kui käibedeklaratsioon on koostatud ning saan teavituse, et pean Ühendkuningriigi seadistused üle kontrollima?

 1. Ava palun ‘Seaded’ – ‘Riigid’.
 2. Ava Ühendkunigriigi kaart ning sisesta EL-i liikmelisuse lõpukuupäev, milleks on 31.12.2020.
 3. Salvesta muudatus.

Müügiarved

Kui perioodis leidub selliseid müügiarveid, millele on määratud riigiks EL-i liikmelisuse lõpukuupäevata Ühendkuningriik (GB), siis piisab sellest, kui muuta õigeks riigi seadistused. 

Peale riigi seadistuste muutmist tuleb uuendada käibedeklaratsioon ning seejärel deklareeritakse müügiarved õigetel käibedeklaratsiooni ridadel.

Ostuarved

Kui perioodis leidub selliseid ostuarveid, millele on määratud riigiks EL-i liikmelisuse lõpukuupäevata Ühendkuningriik (GB), siis tuleb peale riigi seadistuste muutmist muuta ka ostuarveid:

 • Ava ostuarve ning vajuta ‘Muuda’.
 • Klikka ostuarvel lahti hankija (vajuta hankija nime peal).
 • Vali hankijakaardil uuesti riigiks Ühendkuningriik (GB).
 • Kontrolli üle arve käibemaksukood (abiks on ülevalpool olev tabel).
 • Salvesta arve.
 • Kõige lõpuks uuenda käibedeklaratsioon.

Põhja-Iirimaaga seotud erisused VD deklaratsioonil

Tähele tuleb panna seda, et alates 01.01.2021 ei deklareerita VD deklaratsioonil Ühendkuningriigi müüke, välja arvatud juhul, kui tegu on Põhja-Iirimaale kaupade müügiga. Sellisel juhul märgitakse VD deklaratsioonil tehingupartneri käibemaksukohustuslase numbri eesliide automaatselt XI -> GB.

Rohkem infot Maksuametist

 

SmartAccountsBrexit ja käibemaks alates 01.01.2021