TSDd

Palgaarvestuse oluline osa on tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispenisoni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (ehk lühidalt TSD) esitamine Maksu- ja Tolliametile iga kuu 10. kuupäevaks eelneva perioodi kohta. SmartAccountsi menüüpunkt “Maksud – TSDd” võimaldab koostada vastava maksudeklaratsiooni ning sinna juurde kuuluva peamised tööjõukulusid puudutavad lisad – lisa 1 ja lisa 2. Ülejäänud lisad tuleb eMaksuametis käsitsi täita.

SmartAccounts TSD koostamine

TSD periood

Esmalt vali periood, mille kohta soovid TSDd koostada ning vajutage nuppu “Arvuta”. Süsteem leiab selle peale kõik valitud perioodile “Töötasudest” sisestatud väljamaksed ning koostab nende põhjal deklaratsiooni. TSDd koostatakse palgalehtedel määratud väljamaksete kuupäevasid arvestades.

TSD andmed

Antud jaotises kuvatakse deklaratsiooni koondandmeid nagu arvutatud sotsiaalmaks, ülekandmisele kuuluv tulumaks, kinnipeetud ning arvutatud töötuskindlustusmakse.

Parandusdeklaratsioon

Võib juhtuda, et esmase deklaratsiooniga esitatud andmed osutuvad siiski puudulikeks ning tuleb esitada parandusdeklaratsioon. Parandatud deklaratsiooni faili üleslaadimisel eMaksuametisse on kaks erinevat võimalust:

  • Kui üles laadida fail ilma paranduse põhjust märkimata, koostatakse faili põhjal eMaksuametis uus deklaratsioon ning kogu vana deklaratsiooni andmed kirjutatakse üle.
  • Kui üles laadida fail koos parandusdeklaratsiooni koostamise põhjusega, uuendatakse vaid selle deklaratsiooni osa andmed, mis sisaldub failis. SmartAccountsi deklaratsioonide puhul on selleks siis vaid TSD Lisa 1 ja Lisa 2.

Ehk parandamise põhjuse valimine on väga oluline juhul, kui olete eMaksuametis täitnud juba TSD teisi lisasid. Selleks, et neid andmeid mitte ära kaotada, tuleb valida deklaratsiooni parandamise põhjus. Oluline on kindlasti deklaratsiooni parandamise põhjus enne faili genereerimist ka salvestada.

TSD Lisa 1

TSD koostamisel jälgitakse palgalehel olevaid väljamakseid. Kui valitud perioodil esineb väljamakseid, koostatakse lisaks koondandmetele ka TSD Lisa 1, mis näitab ära iga töötaja väljamaksed ning arvestatud maksud. Selleks, et näha, kuidas konkreetsed numbrid on arvutatud, tuleb vajutada töötaja nimel. Kõik sellele töötajale tehtud väljamaksed, mis on osalenud TSD koostamisel, kuvatakse töötaja all olevas loendis.

TSD Lisa 2

Kui valitud perioodil esineb väljamakseid mitteresidentidele, koostatakse ka TSD Lisa 2. Töötaja maksuresidentsus tuleb ära määrata töötajakaardil (valik ‘Maksuresidentsus’).  Juhul, kui töötajale on väljastatud ka A1/E101 tõend, tuleb töötajakaardil määrata vastava tõendi väljastanud riik (A1/E101).

Lisaks residentsusriigile tuleb mitteresidendi korral määrata töötajale väljamakseliigiks 3-kohaline väljamakseliik (‘Tööleping (mitteresident)’ või ‘Puhkusetasu (mitteresident’)). Vajadusel saab sobivaid väljamakseliike ise juurde seadistada (‘Palk’ – ‘Palgaarvestuse seaded’).

Kui perioodis leitakse töötajaid, kelle töötajakardil on määratud residentusriik ning väljamakseliigiks mitteresidendi 3-kohaline väljamakseliik, koostatakse TSD lisa 2.

TSD fail

Peale deklaratsiooni andmete arvutamist ning salvestamist ilmub üles tööriistaribale nupp “TSD”. Sellele vajutades saate TSD andmed enda arvutisse salvestada eMaksuametisse imporditava failina.

Olulisi märkusi TSD kohta

  • Lae üles TSD fail eMaksuametisse, märkides faili otsingu ekraanil linnuke “TSD deklaratsiooni importimisel laadida lisa 1 ja lisa 2 koos maksusummadega”. Kui vastavat linnukest faili üleslaadimisel ei tehta, arvutab eMaksuamet maksumäärad ise ja failis sisalduvaid maksumäärasid ignoreeritakse. Erinevate ümardamisreeglite tõttu võivad sedasi tekkida aga mõnesendised vahed eMaksuameti ja SmartAccounts poolt koostatud deklaratsioonide vahel ning erinevused tuleb raamatupidamises eraldi konteeringuga katta.
  • Kui oled täiendanud eMaksuametis TSD teisi lisasid peale Lisa 1 või Lisa 2 ja soovid need andmed säilitada, märkige kindlasti TSD parandamise põhjus, salvesta deklaratsioon ning lae parandamise põhjusega deklaratsioon üles.
  • TSD Lisa 1 ja Lisa 2 andmed grupeeritakse isikukoodi alusel. Kui on sisestatud 2 töötajat sama isikukoodiga, grupeeritakse nendele tehtud väljamaksed TSDl kokku.
  • Kuna ühe töötaja kohta ühe liigiga väljamaksed tuleb grupeerida, siis määratakse osaline tööaeg ära vaid esimese väljamakse järgi. See tähendab, et kui töötajal on sisestatud ühel maksustamisperioodil kahe erineva osakoormusega töötasud, siis arvestatakse neist vaid esimest. Kui osakoormust on vaja muuta, saate seda teha eMaksuametis andmeid korrigeerides. Reeglina ei tohiks see aga muutmist vajada.
  • A1 tõendi väljastanud riigi kood määratakse TSD-l vaid nendel väljamaksetel, mille puhul A1/E101 erandid on ette nähtud – näiteks palgatulu. Samal ajal aga näiteks põllumaa renditulu korral töötaja juures valitud A1/E101 riigi koodi TSD vastavale reale ei kanta.
SmartAccountsTSDd