Käibeandmik

Käibeandmik annab ülevaate kontodel toimunud muutustest teatud ajaperioodil. Aruanne on kasulik näiteks ebakõlade põhjuste otsimisel raamatupidamisest.

Alates. Perioodi algus.

Kuni. Perioodi lõpp.

Valuuta. Määrab ära millises valuutas sisestatud kandeid aruande koostamisel arvestada. Pearaamatu alusvaluuta on EUR ning perioodil enne 01.01.2011 EEK.

Näita kuupäevadena grupeeritult. Kui antud valikust pole midagi valitud või on valitud “Ei”, kuvatakse raport n-ö kompaktsel kujul. Kui on valitud “Jah” kuvatakse raportit laiendatud kujul.

  • Kompaktne kuju. Aruandes näidatakse kontode alg- ja lõppsaldod ning perioodi deebet- ja kreeditkäibed.
  • Laiendatud kuju. Aruandes näidatakse lisaks kompaktsele kujule ka valitud alguse ja lõpukuupäeva vahele jäävate kuupäevade kontode deebet- ja kreeditkäibed ning iga kuupäeva lõppsaldo (mis on ühtlasi ka järgneva kuupäeva algsaldo). Taoline kuju võimaldab veelgi täpsemalt määratleda võimaliku raamatupidamise vea tekke koha.

SmartAccounts käibeandmik

SmartAccountsKäibeandmik