Pearaamatu kanded

Pearaamatu kandena sisestatakse kõik ülejäänud raamatupidamislikud tehingud, mida pole mainitud müügiarvete, ostuarvete, käibedeklaratsioonide, kassamaksete ega ka pangamaksete all.

Kuupäev. Kande kuupäev.

Alusdokument. Sisestatava tehingu toimumist tõendava dokumendi nimetus või number.

Valuuta. Kande valuuta.

Kande read

Pearaamatu kanne koosneb kande ridadest, mida saab lisada vajutadas ridade all paremas nurgas olevale nupule “Lisa uus rida” ning kustutada vajutades rea lõpus olevale nupule “Kustuta”.
Igale kandereale tuleb valida pearaamatu konto, sisestada deebet ja kreedit summad ning kirjeldus. Kandereale on võimalik määrata ka objekti. Kandele uut rida lisades määratakse uue rea kirjelduseks ning objektiks eelmise rea vastavad väärtused.

Kokku. Et kannet salvestada, peavad pearaamatu kande deebet ning kreedit võrdsed olema.
Selleks, et kiirelt arvutada välja jooksev saldo, piisab kui sisestate vastavasse lahtrisse “x”. Käesoleval pildil arvutatakse lahtrisse saldo “123.00”.

SmartAccounts pearaamatu kanne

Tarkvara poolt genereeritud automaatkande muutmine

Vajaudsel on Sul võimalik tarkvara poolt genereeritud automaatseid pearaamatu kandeid muuta.
Soovitame koostatud kandeid muuta vaid äärmisel vajadusel. Ning juhul, kui oled veendunud muudatuste korrektsuses, sest tarkvara poolt algselt koostatud kanded vastavad algsele raamatupidamisdokumendile ning muudatused selles võivad muuta tundmatuseni toimingu sisu. Lisaks tuleb ka ära märkida asjaolu, et originaaldokumendi (näiteks müügiarve) uuesti salvestamine kirjutab alati üle ka muudatused automaatkandes.

SmartAccounts automaatse pearaamatu kande muutmine

Manuste allalaadimine

Pearaamatu kannete juurde lisatud failid on võimalik korraga alla laadida. Manused pakitakse kokku ühte kausta ning salvestatakse nimega PR_Dokumendi järjekorranumber_faili nimetus. Failid saab alla laadida pearaamatu kannete vaates Rohkem – Laadi alla manused kaudu.

Videojuhendid

Vaata ka meie videojuhendeid algsaldode sisestamise kohta:

   

SmartAccountsPearaamatu kanded