Pearaamat

Pearaamat on raamatupidaja põhiline tööriist, kus on kajastatud kõik teatud perioodil toimunud tehingud.

Periood. Aruande koostamise esimeseks tegevuseks on aruande perioodi algus- ja lõpukuupäevade sisestamine. Vaikimisi on valitud periood käesoleva aasta algusest kuni tänase kuupäevani.

Kontod. Valitakse juhul, kui aruannet soovitakse vaid teatud pearaamatu konto kohta. Valiku tegemata jätmisel kuvatakse aruanne kõikide kontode kohta.

SmartAccounts pearaamatu väljavõte

 

Vali mitu. Annab võimaluse valida väljavõttesse soovitud kontod.

SmartAccounts pearaamatu väljavõte üle mitme konto

 

Täpsemad seaded. Valides valiku “Täpsemad seaded” on võimalik määrata:

  • kuva väljatrükil seotud kontod;
  • kuva pearaamatut tehinguvaluutas.

Objekt. Valitakse kui aruannet on vaja vaid teatud objektiga märgistatud kannetest. Valiku tegemata jätmisel objektiga aruande koostamisel ei arvestata. Objekt salvestatakse aruande aluseks olevatele kannetele maha, kui see on määratud pearaamatu kande reale, müügi- või ostuarve reale või kassa- või pangamakse lisareale.

Valuuta. Määrab ära millises valuutas sisestatud kandeid aruande koostamisel arvestada. Pearaamatu alusvaluuta on EUR ning perioodil enne 01.01.2011 EEK.

Peale eelkirjeldatud valikute tegemist, tuleb aruande koostamiseks vajutada nuppu “Koosta”, uue aruande koostamisest loobumiseks aga nuppu “Tühista”.

SmartAccountsPearaamat