Bilanss

Ettevõtte bilanss on üks põhilistest finantsaruannetest, mis annab teatud kuupäeva seisuga ülevaate ettevõtte varade ja kohustuste kohta. Bilanss on ka ettevõtte majandusaasta aruande üks põhilisi komponente.

Vali tüüp. Saate valida, kas koostada tavabilanss (“Lihtne”) või võrdlev bilanss.

Bilansipäev. Bilansipäev ehk kuupäev, mille seisuga bilanss koostatakse.

SmartAccounts bilansi koostamine

Võrdleva bilansi koostamisel on tüübiks võimalik valida:

  • Võrdlev: kuud
  • Võrdlev: majandusaastad
  • Võrdlev: päevad
  • Võrdlev: kvartalid
  • Võrdlev: käsitsi seatud ajaga

SmartAccounts bilansi koostamine võrdleva perioodiga

  • Iga kuu/aasta/kvartali viimane päev – võrreldakse täisperioode
  • Valitud päev võrreldakse käsitsi määratud kuupäeva seisuga kuusid, majandusaastaid, kvartaleid

Täpsemad seaded

Objekt. Kui on valitud objekt, siis kuvatakse aruandes sellised tehingud, mille arveridadele (kanderidadele) on valitud vastav objekt. Valik ‘Määramata’ toob välja sellised tehingud, millele pole objekti määratud.

Valuuta. Aruannet on võimalik koostada alusvaluutas, milleks on EUR (enne 01.01.2011 EEK).

Ümardamine. Bilanssi on võimalik koostada kolme erineva täpsusastmega: “Ümardamata”, “Täisarvudes” ja “Tuhandetes”.

Peale eelkirjeldatud valikute tegemist, tuleb aruande koostamiseks vajutada nuppu “Koosta”, uue aruande koostamisest loobumiseks aga nuppu “Tühista”.

SmartAccountsBilanss