Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne annab ülevaate ettevõtte teatud perioodi raha liikumiste kohta. Nagu bilanss ja kasumiaruanne on ka rahavoogude aruanne ettevõtte majandusaasta aruande üks põhilisi komponente.

Periood. Aruande perioodi algus- ja lõpukuupäevad. Vaikimisi on valitud periood käesoleva aasta algusest kuni tänase kuupäevani.

Näita detaile. Juhul, kui antud valik on määratud tõeseks, kuvatakse iga rahavoogude aruande rea kohta ka kõik rea summas sisalduvad tehingud.

Võrdlev periood. Võrdlev periood, mis täidetakse juhul, kui soovitakse võrrelda ettevõtte näitajaid kahel erineval ajaperioodil (nt. kahel järjestikusel majandusaastal).

Ümardamine. Aruannet on võimalik koostada kolme erineva täpsusastmega: “Ümardamata”, “Täisarvudes” ja “Tuhandetes”.

Peale eelkirjeldatud valikute tegemist, tuleb aruande koostamiseks vajutada nuppu “Koosta”, uue aruande koostamisest loobumiseks aga nuppu “Tühista”.

 

SmartAccountsRahavoogude aruanne