Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne annab ülevaate ettevõtte teatud perioodi raha liikumiste kohta. Nagu bilanss ja kasumiaruanne on ka rahavoogude aruanne ettevõtte majandusaasta aruande üks põhilisi komponente.

Vali tüüp. Saate valida, kas koostada tavaline rahavoogude aruanne (“Lihtne”) või võrdlev rahavoogude aruanne.

Periood. Aruande perioodi algus- ja lõpukuupäevad. Vaikimisi on valitud periood käesoleva aasta algusest kuni tänase kuupäevani.

SmartAccounts rahavoogude aruane koostamine

Võrdleva rahavoogude aruande koostamisel on tüübiks võimalik valida:

  • Võrdlev: eelnevad kuud
  • Võrdlev: eelnevad majandusaastad
  • Võrdlev: eelnevad päevad
  • Võrdlev: eelnevad kvartalid
  • Võrdlev: käsitsi seatud ajaga

SmartAccounts rahavoogude aruande koostamine võrleva perioodiga

  • Terved kuud/aastad/kvartalid – võrreldakse täisperioode
  • Määran alamperioodi – võrreldakse käsitsi määratud perioode.

Täpsemad seaded

Objekt. Kui on valitud objekt, siis kuvatakse aruandes sellised tehingud, mille arveridadele (kanderidadele) on valitud vastav objekt. Valik ‘Määramata’ toob välja sellised tehingud, millele pole objekti määratud.

Valuuta. Aruannet on võimalik koostada alusvaluutas, milleks on EUR (enne 01.01.2011 EEK).

Ümardamine. Aruannet on võimalik koostada kolme erineva täpsusastmega: “Ümardamata”, “Täisarvudes” ja “Tuhandetes”.

Peale eelkirjeldatud valikute tegemist, tuleb aruande koostamiseks vajutada nuppu “Koosta”, uue aruande koostamisest loobumiseks aga nuppu “Tühista”.

SmartAccountsRahavoogude aruanne