Kasumiaruanne

Kasumiaruanne annab ülevaate ettevõtte teatud perioodi tulude ja kulude suurusest ning jaotumisest. Ka kasumiaruanne on ettevõtte majandusaasta aruande üks põhilisi komponente.

Vali tüüp. Saate valida, kas koostada tavaline kasumiaruanne (“Lihtne”) või võrdlev kasumiaruanne.

Periood. Aruande perioodi algus- ja lõpukuupäevad. Vaikimisi on valitud periood käesoleva aasta algusest kuni tänase kuupäevani.

SmartAccounts kasumiaruande koostamine

Võrdleva kasumiaruande koostamisel on tüübiks võimalik valida:

  • Võrdlev: eelnevad kuud
  • Võrdlev: eelnevad majandusaastad
  • Võrdlev: eelnevad päevad
  • Võrdlev: eelnevad kvartalid
  • Võrdlev: käsitsi seatud ajaga

SmartAccounts kasumiaruande koostamine võrdleva perioodiga

  • Terved kuud/aastad/kvartalid – võrreldakse täisperioode
  • Määran alamperioodi – võrreldakse käsitsi määratud perioode.

Täpsemad seaded

Objekt. Kui on valitud objekt, siis kuvatakse aruandes sellised tehingud, mille arveridadele (kanderidadele) on valitud vastav objekt. Valik ‘Määramata’ toob välja sellised tehingud, millele pole objekti määratud.

Valuuta. Aruannet on võimalik koostada alusvaluutas, milleks on EUR (enne 01.01.2011 EEK).

Ümardamine. aruannet on võimalik koostada kolme erineva täpsusastmega: “Ümardamata”, “Täisarvudes” ja “Tuhandetes”.

Peale eelkirjeldatud valikute tegemist, tuleb aruande koostamiseks vajutada nuppu “Koosta”, uue aruande koostamisest loobumiseks aga nuppu “Tühista”.

SmartAccountsKasumiaruanne