Amortiseerimine

Võimaldab kiiresti arvutada igakuiselt põhivarade amortisatsiooni ning sisestab salvestamisel ühtlasi automaatse pearaamatu kande.

Põhivarade automaatne amortiseerimine

Kui ‘Põhivarad’ – ‘Põhivara seaded’ lehel on aktiveeritud põhivarade automaatne amortiseerimine, siis luuakse amortisatsiooniarvestus automaatselt ning käsitsi täiendavalt midagi tegema ei pea.

Loe automaatse amortiseerimise kohta siit.

Põhivarade käsitsi amortiseerimine

Esmalt valige periood, mille kohta soovite põhivarade amortisatsiooni arvestada ja vajutage nuppu “Arvuta”. Süsteem leiab selle peale kõik valitud perioodil aktiivsed põhivarad ning arvutab neile perioodi amortisatsiooni.

Põhivarasid on võimalik amortiseerida perioodiga: 1 kuu, 1 kvartal või 1 aasta. Põhivara amortisatsiooniperiood määratakse põhivara infokaardil.

Amortisatsioonikandesse kantakse põhivarad:

  • perioodiga 1 kuu – iga kalendrikuu amortiseerimiskandele;
  • perioodiga 1 kvartal – iga kvartali viimase kuu amortisatsioonikandele;
  • perioodiga 1 aasta – iga aasta detsembri amortisatsioonikandele.

Kui koostatud perioodil on aktiivseid põhivarasid, mida antud amortisatsioonikandesse ei kaasata (näiteks veebruarikuu amortisatsiooni arvutamine ning põhivara amortisatsiooniperiood on määratud 1 kvartal), kuvatakse kasutajale ka vastavasisuline teade.

SmartAccounts põhivarade amrotisatsiooni arvutamine

Amortisatsiooni read

Iga perioodil aktiivse põhivara kohta kuvatakse tema amortisatsiooniarvestuse andmed. Kasutajal on võimalik muuta rea kirjeldust ning amortisatsiooni arvestuse meetodit.

Kirjeldus. Rea kirjeldus, millest saab ühtlasi automaatkande kanderea kirjeldus. Välja vaikimisi väärtuseks on põhivara kirjeldus, kuid soovikorral on seda võimalik muuta või täiendada.

Meetod. Amortisatsiooni arvestuse meetod. Kui valitud on vaikimisi väärtus “Lineaarne”, siis leitakse perioodi kulumi summa automaatselt põhivara soetusmaksumuse ning amortisatsioonimäära järgi. Valides väärtuseks “Summa”, avaneb kasutajale võimalus perioodi kulumi summat käsitsi sisestada. Seda võimalust kasutatakse põhivara amortisatsiooniperioodi viimasel kuul, et nullida põhivara jääkmaksumus.

SmartAccountsAmortiseerimine