Põhivarad

Põhivarade nimekiri annab ülevaate ettevõtte põhivarade ajaloo ning hetkeseisu kohta ning on ka aluseks igakuiseks amortisatsiooniarvutuseks.

põhivarade nimekiri

Põhivarade nimekirjast teatud põhivara otsimiseks või nimekirja kitsendamiseks sisestage nimekirja üleval asuvasse lahtrisse põhivara kood või kirjeldus (või osa sellest) ning vajutage “Filtreeri”.

Vaikimisi näidatakse põhivarade nimekirjas ainult aktiivseid põhivarasid. Need põhivarad, millele on määratud “Müüdud/Maha kantud” kuupäev, on mitteaktiivseid ning nende kaasamiseks nimekirja tuleb märkida linnuke valiku “Näita mitteaktiivseid” ette.

 

Põhivarade automaatne amortiseerimine

Kui Sa soovid, et põhivarade amortiseerimine toimuks täiesti automaatselt, siis aktiveeri ‘Põhivarad’ – ‘Põhivarad’ lehel vastav valik (‘Amortiseeri automaatselt‘).

Kui see valik on aktiveeritud, siis ei pea Sa enam käsitsi amortisatsiooniarvestusi sisestama.

Põhivarade automaatse amortisatsiooni funktsionaalsus arvestab amortisatsiooniperioodiga, mis on määratud põhivara kaardil ning teeb sellest lähtuvalt ka arvutuse.

Näiteks, kui oled valinud põhivarakaardil amortisatsiooniperioodiks “Kuu”, koostatakse amortiseerimiskanne iga kuu esimesel kuupäeval (pearaamatu kanne luuakse kuu viimase kuupäeva seisuga).

Amortisatsioonikandeid minevikku ei koostata
See tähendab, et kui lisad põhivara minevikku, tuleb vahepealsed amortisatsioonikanded koostada käsitsi.

Topelt kandeid ei koostata
Kui oled vastavas perioodis põhivara juba käsitsi amortiseerinud, siis automaatselt seda enam ei tehta.

 

Põhivara kaart

Kood. SmartAccounts põhivara kaart põhivara seadistamineVabatahtlik põhivara ettevõttesisene kood.

Kirjeldus. Põhivara nimetus või kirjeldus.

Soetusmaksumus. Põhivara soetusmaksumus, mille alusel toimub igakuine amortisatsiooniarvestus.

Soetatud. Põhivara soetamise kuupäev.

Arvestuse algus. Kuupäev, millest alates kaasatakse põhivara igakuisesse amortisatsiooniarvestusse.

Kulum alguseks. Varem eksisteerinud põhivara kulum hetkel, mil amortisatsiooniarvestust hakatakse pidama SmartAccountsis. Uutel põhivaradel on välja väärtuseks 0. Summat arvestatakse põhivara jääkväärtuse leidmisel.

Amortisatsioonimäär. Kasutatakse amortisatsiooniarvutusel. Määrab, mitu protsenti põhivara soetusmaksumusest amortiseerub ühe kalendriaastaga.

Amortisatsiooniperiood. Põhivara on võimalik amortiseerida perioodiga: 1 kuu, 1 kvartal või 1 aasta. Amortisatsioonikandesse kantakse põhivarad:

  • perioodiga 1 kuu – iga kalendrikuu amortiseerimiskandele;
  • perioodiga 1 kvartal – iga kvartali viimase kuu amortisatsioonikandele;
  • perioodiga 1 aasta – iga aasta detsembri amortisatsioonikandele.Kulukonto. Põhivara amortisatsioonikulu pearaamatu konto. Vaikimisi on uue põhivara lisamisel selleks “Seaded > Vaikimisi kontod > Põhivara kulukonto”.

Amortisatsioonikonto. Põhivara amortiseerimisel tekkiva kulumi pearaamatu konto. Vaikimisi on uue põhivara lisamisel selleks “Seaded > Vaikimisi kontod > Põhivara amortisatsioon”.

Põhivarakonto. Põhivara pearaamatu konto. Vaikimisi on uue põhivara lisamisel selleks “Seaded > Vaikimisi kontod > Põhivara konto”.

Objekt. Võimaldab valida põhivarale objekti, mis määratakse ka amortisatsiooniarvutusel automaatselt loodava pearaamatu kande reale.

Arvestuse lõpp. Kuupäev (periood), millest alates põhivara enam amortisatsiooniarvutusse ei kaasata. See tähendab, et kui ‘Arvestuse lõpp’ kuupäevaks on määratud 28.02.2019, siis arvestatakse amortisatsiooni kuni veebruarini 2019 (k.a) ning alates märtsikuu amortisatsiooniarvutusest enam seda põhivara arvutustesse ei kaasata.

Müüdud/Maha kantud. Kuupäev, millest alates põhivara enam amortisatsiooniarvutusse ei kaasata ning amortisatsiooniaruandes ei kuvata. Kuupäeva saab määrata ainult juhul, kui on määratud ka “Arvestuse lõpp” kuupäev.

Vastutav isik. Põhivara eest vastutava töötaja nimi.

Lisainfo. Põhivara kohta käiv lisainfo.

Dokumendid. Soovi korral on võimalik põhivara kaardile lisada ka dokumente.

Liikudes hiirega põhivara jääkmaksumusele, kuvatakse ekraanil ka konkreetse põhivara soetusmaksumus, kulum alguseks, akumuleeritud kulum ning jääkmaksumus.

Videojuhendid

Vaata ka meie põhivarade videojuhendit:

SmartAccountsPõhivarad