Põhivarad

Põhivaradega seotud toimingud asuvad SmartAccountsi menüüpunktis Põhivarad.

‘Põhivarad’ – ‘Põhivarad’ – annab ülevaate ettevõtte põhivaradest.

‘Põhivarad’ – ‘Amortiseerimised’ – annab ülevaate põhivarade amortisatsiooniarvestuse kohta.

‘Põhivarad’ – ‘Põhivaraaruanne’ – aruanne annab ülevaate põhivarade soetusmaksumuse, kulumi ja jääkmaksumuse kohta valitud perioodil.

‘Põhivarad’ – ‘Põhivara seaded’ – põhivara seadete all saab hallata põhivara gruppe ning seadistada automaatsete toimingute vaikimisi kontosid.

Põhivarade nimekirjast teatud põhivara otsimiseks või nimekirja kitsendamiseks tuleb nimekirja üleval asuvasse lahtrisse sisestada põhivara kood või kirjeldus (või osa sellest) ning vajutage “Filtreeri”. Kõikide samasse gruppi kuuluvate põhivarade leidmiseks tuleb valida esimeses lahtris soovitud põhivara grupp.

põhivarade nimekiri

Vaikimisi näidatakse põhivarade nimekirjas ainult aktiivseid põhivarasid. Need põhivarad, millele on määratud “Müüdud/Maha kantud” kuupäev, on mitteaktiivseid ning nende kaasamiseks nimekirja tuleb märkida linnuke valiku “Näita mitteaktiivseid” ette.

Põhivarade tööriistariba

põhivarade menüüriba‘Põhivarad’ – ‘Põhivarad’ lehel oleva tööriistariba kaudu on võimalik:

‘Lisa uus’ – sisestada uus põhivara

‘Osta’ – algatada põhivara soetus ostuarve kaudu, valikule klikates suunatakse kasutaja ostuarvet sisestama

‘Rohkem’ – avada põhivara seadeid ja seadistada, milliseid veerge kuvatakse põhivarade lehel

‘Abi’ – avada vastava teema juhendtekst

Põhivara kaart

Grupp. Põhivara grupid on erinevat liiki põhivarasid koondavad grupid, millele on määratud konkreetse grupi:

  • põhivara konto
  • põhivara amortisatsioonikonto
  • kulukonto
  • amordimäär

Määrates põhivara kaardi sisestamisel esimesena põhivara grupi, määratakse põhivarale kontod ning amordimäär vastavalt grupi seadistustele.

põhivarakaart

Kood. Vabatahtlik põhivara ettevõttesisene kood.

Kirjeldus. Põhivara nimetus või kirjeldus.

Ostuhind. Põhivara esmane soetusmaksumus.

Soetatud. Põhivara soetamise kuupäev.

Arvestuse algus. Kuupäev, millest alates kaasatakse põhivara igakuisesse amortisatsiooniarvestusse.

Kulum alguseks. Varem eksisteerinud põhivara kulum hetkel, mil amortisatsiooniarvestust hakatakse pidama SmartAccountsis. Uutel põhivaradel on välja väärtuseks 0. Summat arvestatakse põhivara jääkväärtuse leidmisel.

Amordimäär. Kasutatakse amortisatsiooniarvutusel. Määrab, mitu protsenti põhivara soetusmaksumusest amortiseerub ühe kalendriaastaga. Kui amordimäär ajaloo kestel muutub, näidatakse amortisatsioonimäära juures ka amordimäärade ajalugu.

Amortisatsiooniperiood. Põhivara on võimalik amortiseerida perioodiga: 1 kuu, 1 kvartal või 1 aasta. Amortisatsioonikandesse kantakse põhivarad:

  • perioodiga 1 kuu – iga kalendrikuu amortiseerimiskandele;
  • perioodiga 1 kvartal – iga kvartali viimase kuu amortisatsioonikandele;
  • perioodiga 1 aasta – iga aasta detsembri amortisatsioonikandele.

Arvestuse lõpp. Kuupäev (periood), millest alates põhivara enam amortisatsiooniarvutusse ei kaasata. See tähendab, et kui ‘Arvestuse lõpp’ kuupäevaks on määratud 28.02.2021, siis arvestatakse amortisatsiooni kuni veebruarini 2021 (k.a) ning alates märtsikuu amortisatsiooniarvutusest enam seda põhivara arvutustesse ei kaasata.

põhivara kaardi kontod

Kulukonto. Põhivara amortisatsioonikulu pearaamatu konto.

Amortisatsioonikonto. Põhivara amortiseerimisel tekkiva kulumi pearaamatu konto.

Põhivarakonto. Põhivara pearaamatu konto.

Objekt. Võimaldab valida põhivarale objekti, mis määratakse ka amortisatsiooniarvutusel automaatselt loodava pearaamatu kande reale.

Vastutav isik. Põhivara eest vastutava töötaja nimi.

Lisainfo. Põhivara kohta käiv lisainfo.

Failid. Soovi korral on võimalik põhivara kaardile lisada faile.

Tomingud

Toimingute all kuvatakse põhivaradega seotud toimingud:

Põhivara kaardi tööriistariba

põhivara kaardi menüüPõhivara kaardi tööriistariba kaudu on võimalik:

‘Kopeeri’ – põhivara kaarti kopeerida

‘Kustuta’ – põhivara kaarti kustutada (eeldusel, et põhivaraga ei ole seotud toiminguid)

‘Müü’ – algatada põhivara müük, valiku klikkamisel suunatakse kasutaja müügiarvet koostama

‘Salvesta’ – põhivara kaarti salvestada

‘Rohkem’ – lisada parendust / lisada allahindlust / lisada mahakandmist

Põhivarade automaatne amortiseerimine

Kui Sa soovid, et põhivarade amortiseerimine toimuks täiesti automaatselt, siis aktiveeri ‘Põhivarad’ – ‘Põhivara seaded’ lehel vastav valik (‘Amortiseeri automaatselt‘).

Kui see valik on aktiveeritud, siis ei pea Sa enam käsitsi amortisatsiooniarvestusi sisestama.

Põhivarade automaatse amortisatsiooni funktsionaalsus arvestab amortisatsiooniperioodiga, mis on määratud põhivara kaardil ning teeb sellest lähtuvalt ka arvutuse.

Näiteks, kui oled valinud põhivarakaardil amortisatsiooniperioodiks “Kuu”, koostatakse amortiseerimiskanne iga kuu esimesel kuupäeval (pearaamatu kanne luuakse kuu viimase kuupäeva seisuga).

Amortisatsioonikandeid minevikku ei koostata
See tähendab, et kui lisad põhivara minevikku, tuleb vahepealsed amortisatsioonikanded koostada käsitsi.

Topelt kandeid ei koostata
Kui oled vastavas perioodis põhivara juba käsitsi amortiseerinud, siis automaatselt seda enam ei tehta.

Juhendid

SmartAccountsPõhivarad