Põhivara parendused

Põhivara parenduste näol on tegu selliste kulutustega, mis on tehtud peale põhivara soetust ning mis lisatakse põhivara soetusmaksumusele (juhul, kui need kulutused vastavad põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele. 

Kui põhivara parendus on bilansis kajastatud (ostuarve või pearaamatu kandega), tuleb põhivara parendus sisestada põhivara kaardil klikates nupule ‘Rohkem’ – ‘Lisa parendus’.

põhivara parenduse lisamine

Edasi tuleb:

  • sisestada parenduste summa,
  • määrata kas asendatav vara kantakse maha,
  • määrata kas vara kasulik eluiga muutub või mitte.

Kirjelduse sisestamine ei ole kohustuslik ning parenduse kinnitamiseks tuleb vajutada ‘Salvesta’. 

Asendatava vara mahakandmine

Kui asendatav vara soovitakse ühtlasi maha kanda, tuleb märkida linnuke valiku ‘Kanna asendatav vara maha’.

Sellisel juhul tuleb sisestada summa, mille võrra soetusmaksumust ning kulumit vähendatakse.

Kui vana vara mahakandmise kohta soovitakse luua ka automaatne mahakandmise kanne, siis tuleb märgistada valik ‘Loo kanne’. Vaikimisi kasutatakse kandes kontot, mis on määratud põhivara seadete all (‘Põhivara allahindluse ja mahakandmise kulukonto’.

Põhivara parenduse automaatkannet on võimalik näha klikates ‘Rohkem’ – ‘Ava kanne’.

Kui kannet ei looda, siis vähendatakse põhivara kaardil põhivara soetusmaksumuse ning amortiseeritud kulumi summat, kuid bilansis jääb vara väärtus muutumatuks.

 

vana vara mahakandmine

Vara kasulik eluiga

Kui vara kasulik eluiga soovitakse jätta samaks (mitte pikendada), siis arvutatakse vastava väärtuse linnutamisel automaatselt ka uus amordimäär. 

Kui valik linnutatud ei ole, siis vara kasulik eluiga pikeneb ning amortsiatsioonimäär jääb samaks.

Kui põhivara amordimäära on ajaloos muudetud, säilib selle kohta põhivara kaardil ka ajalugu.

amordimäära ajalugu

 

SmartAccountsPõhivara parendused