Kontoplaan

SmartAccountsi uue ettevõtte lisamisel salvestatakse maha ka standardkontoplaan, mille sisu oleneb sellest, kas ettevõttele valiti kasumiaruande skeem 1, skeem 2 või MTÜ kontoplaan. Enamusele ettevõtetele sobib see ka muutmata kujul, kuid toome välja mõned mugandused, mida tasuks kaaluda:

Kassa kontod. Vaikimisi on kontoplaanis üks kassa konto. Juhul, kui ettevõttel on mitu kassat (nt sularaha hoitakse mitmes müügipunktis), tuleb igale kassale luua eraldi pearaamatukonto. Kontod järjestatakse konto koodi alusel tähestiku järgi ehk igale uuele kassakontole tuleks määrata ühe numbri võrra suurem kood (nt. 10111, 10112, 10113 jne). Samuti tuleb eraldi kassakontod luua juhul, kui sularahaarveldustes kasutatakse erinevaid valuutasid (nt Kassa EUR, Kassa USD jne).

Arveldusarve kontod. Vaikimisi luuakse kaks arveldusarve kontot, millel soovitame ära muuta konto kirjelduse. Nagu ka kassakontode puhul, peab igale erinevas valuutas pangakontole vastama eraldi pearaamatukonto (nt Swedbank EUR, Swedbank USD, SEB Pank EUR jne).

Konto andmed

Kood. Konto kood, mida kuvatakse kontovaliku rippmenüüdes ja otsingutes.

Kirjeldus. Konto kirjeldus, mida kuvatakse kontovaliku rippmenüüdes ja otsingutes.

Konto tüüp. Konto tüüpideks on võimalik valida “Aktiva”, “Passiva”, “Tulu” ja “Kulu”.

Aruanderead

Selleks, et olemasoleval või loodaval kontol toimuvad tehingud kajastuksid ka ettevõtte bilansis, kasumiaruandes ja rahavoogude aruandes, tuleb kontole määrata aruande rida, mille alla konto kuulub.

Bilansi rida. Bilansi rida on võimalik määrata, kui konto tüübiks on määratud “Aktiva” või “Passiva”.

Kasumiaruande rida. Kasumiaruande rida on võimalik määrata, kui konto tüübiks on määratud “Tulu” või “Kulu”.

Rahavoogude aruande rida. Rahavoogude aruande rida on võimalik määrata kõikidele kontodele.

Kontoplaani kopeerimine

Kui kasutate mitut ettevõtet ning olete ka kontoplaani muutnud vastavalt Teie soovile, siis on võimalik juba ühe ettevõtte all seadistatud kontoplaani kopeerida ka kõikide järgnevate ettevõtete alla.

Kontoplaani kopeerimise toiming tuleb teha peale ettevõtte sisestamist esimese asjana, enne kui ühtegi toimingut veel süsteemi sisestatud pole. Kontoplaani kopeerimisel tuuakse üle:

  • Kontoplaan
  • Aruannete seadistused
  • Vaikimisi kontod
  • Pangakontod (ilma IBAN´i ja SWIFT koodita)
  • Kassad
  • Makseviisid
  • Süsteemsed hankija (Maksu- ja tolliamet)

Näidiskontoplaanid:

Skeem 1 kontoplaan

Skeem 2 kontoplaan

MTÜ kontoplaan

SmartAccountsKontoplaan