Väärtpaberid

Seoses Eestis kehtiva reinvesteeritud kasumi tulumaksuvabastusega, tegelevad paljud ettevõtted kas põhi- või kõrvaltegevusena väärtpaberitega kauplemise või nendesse pikaajaliselt investeerimisega. Vaatleme sellest kõige tüüpilisemat näidet. Parema ülevaate saamiseks aktsiate ja muude finantsinstrumentide kajastamisest ettevõtte raamatupidamises soovitame lugeda Eesti Vabariigi Raamatupidamise toimkonna juhendit number 3 (RTJ 3). Kõik juhendid on leitavad siit.

Väärtpaberite soetamine

Ettevõte ostab 15.04.2011 kauplemise esmärgil 1000 euro eest aktsiaid, makstes lisaks tehingutasudena 20 eurot. Sama kuupäevaga tehakse kanne:

Kokku: 1020.00 1020.00
Konto Deebet Kreedit
10211 – Lühiajalised finantsinvesteeringud 1000.00
40687 – Panga teenustasud 20.00
10121 – Arvelduskonto pangas 1020.00

Väärtpaberite ümberhindamine

Bilansipäeval tuleb aktsiad ümber hinnata nende õiglasele väärtusele. 31.12.2011 on antud aktsiate turuväärtus 1100 eurot ning seetõttu tehakse sama kuupäevaga kanne:

Kokku: 100.00 100.00
Konto Deebet Kreedit
10211 – Lühiajalised finantsinvesteeringud 100.00
41151 – Finantsinvesteeringute väärtuse muutus 100.00

NB! Kui tegu on mikroettevõtjaga ning esitatakse mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, siis tuleb finantsvarad kajastada soetusmaksumuse meetodil ja neid ei saa ümber hinnata õiglasesse väärtusesse.

Väärtpaberite müük

Ettevõte müüb samad aktsiad 15.08.2012 900 euro eest ning maksab lisaks 18 eurot vahendustasu. Sama kuupäevaga tehakse kanne:

Kokku: 1100.00 1100.00
Konto Deebet Kreedit
10121 – Arvelduskonto pangas 882.00
31021 – Kasum väärtpaberite müügist 218.00
10211 – Lühiajalised finantsinvesteeringud 1100.00
SmartAccountsVäärtpaberid