Palk ja tööjõumaksud

Enamus ettevõtetest maksavad oma töötajatele töötasu või juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu. Kuna tegemist on raamatupidamislikult küllaltki keerulise toiminguga, siis toome ühe töötaja töötasu ning tööjõumaksude näitel välja selle kajastamiseks vajalikud erinevad kanded.

SmartAccountsi palk arvutab iga töötaja brutopalgalt vastavad maksud ning tekitab töötasude salvestamisel ka automaatselt õige tööjõu- ja maksukulude pearaamatu kande.

Loe täpsemalt: Töötajad ja Töötasud.

Ettevõtte töötaja brutopalk (koos maksudega) oli 2011. aasta jaanuaris 1000 eurot, ettevõte arvestab töötaja palgalt maksuvaba tulu 144 eurot kuus ning töötaja on liitunud pensionikindlustuse II sambaga.

Palga ja tööjõumaksude arvestamine

Kuupäevaga 31.01.2011 koostatakse 4 kannet (või 1 kanne kõikide kontode koondsummadega).

Palga kohta:

Kokku: 1000.00 1000.00
Konto Deebet Kreedit
40711 – Palgakulu 1000.00
21611 – Võlad töövõtjatele 1000.00

Sotsiaalmaksu kohta:

Kokku: 330.00 330.00
Konto Deebet Kreedit
40715 – Sotsiaalmaks 330.00
21551 – Sotsiaalmaks 330.00

Tööandja töötuskindlustusmakse kohta:

Kokku: 14.00 14.00
Konto Deebet Kreedit
40716 – Töötuskindlustus 14.00
21571 – Töötuskindlustusmaks 14.00

Palgast kinnipeetavate summade kohta:

Kokku: 217.68 217.68
Konto Deebet Kreedit
21611 – Võlad töövõtjatele 217.68
21531 – Üksikisiku tulumaks 169.68
21571 – Töötuskindlustusmaks 28.00
21561 – Pensionikindlustus 20.00

Palga väljamaksmine

Töötajale palga makskmise kuupäevaga tehakse järgnev kanne:

Kokku: 782.32 782.32
Konto Deebet Kreedit
21611 – Võlad töövõtjatele 782.32
10121 – Arvelduskonto pangas 782.32

Tööjõumaksude tasumine

Töötajale palga maksmise kuupäevale järgneva kuu 10. kuupäevaks (kui jaanuari töötasu makstakse 31.01., siis 10.02., kui jaanuari töötasu makstakse näiteks 05.02., siis 10.03.) tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada vorm TSD (tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispenisoni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon) ning tasuda ka vastavad maksud. Maksude tasumise kuupäevaga koostatakse kanne:

Kokku: 561.68 561.68
Konto Deebet Kreedit
21531 – Üksikisiku tulumaks 169.68
21551 – Sotsiaalmaks 330.00
21561 – Pensionikindlustus 20.00
21571 – Töötuskindlustusmaks 42.00
10121 – Arvelduskonto pangas 561.68

Palgaarvestus SmartAccounts´iga

SmartAccounts´iga on palgaarvestus väga lihtne. Palgaarvestuse osa on tarkvaras endas olemas ning eraldi palgaarvestuse tarkvara vajadust ei ole. Palkade arvestamine toimub SmartAccounts´is menüüpunkti Palk – Töötasud vahendusel. Sisesta töötajad, koosta palgaleht ning maksa palgad välja. Palgalehe salvestamisel luuakse pearaamatusse koheselt ka automaatkanded ning käsitsi pearaamatu kandeid ei pea tegema enam kunagi!

Teatavasti muutus alates 1. jaanuarist 2018 maksuvaba tulu arvestamine. Kõik vastava muudatusega seotud põhimõtted on loomulikult olemas ka SmartAccounts´i palgaarvestuses.

Loe uue süsteemi järgi maksuvaba tulu arvestuse kohta SmartAccounts´is lähemalt edasi: Maksuvaba tulu arvestamine 2018. aastal.

Kui sa ei ole veel meie klient, siis registreeri enda kasutaja siin.

Esimesed 14 päeva saad tarkvara kasutada täiesti tasuta.

Loe palgaarvestuse kohta edasi ka meie juhendist: Töötasud.

SmartAccountsPalk ja tööjõumaksud