Käibemaks

Iga käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõte peab iga kalendrikuu 20. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile eelneva kuu käibemaksudeklaratsiooni esitama. Siin toodud näites leitakse ühe ettevõtte 2011. aasta jaanuari käibedeklaratsiooni andmed ning tehakse vastavad pearaamatu kanded.

Käibedeklaratsioon

Andmete leidmiseks eeldame, et ettevõttel on 2011. aasta jaanuaris vaid ostuarve peatükis mainitud üks ostuarve (kuigi arve kuupäev asub veebruaris, on käibe tekkimise perioodiks jaanuar ning arvestada tuleb sel juhul kande kuupäeva, mis oli 31.01.2011) summas 120 eurot ja müügiarve peatükis kirjeldatud üks müügiarve summas 240 eurot. Mõlema arve summad sisaldavad käibemaksu.

Näide 1

Kuupäevaga 31.01.2011 (deklaratsiooni aluseks oleva perioodi viimase kuupäevaga) tehakse kanne:

Kokku: 40.00 40.00
Konto Deebet Kreedit
21512 – Sisendkäibemaks 20.00
21511 – Käibemaks 40.00
21513 – Käibemaksu tasumine Maksuametile 20.00

Sisuliselt nullitakse perioodi lõpu seisuga ära perioodil arvestatud müügi käibemaks ja sisendkäibemaks ning vahe kantakse kontole “21513 – Käibemaksu tasumine Maksuametile”.

Näide 2

Eelmisel juhul müüs ettevõte rohkem, kui sisse ostis, mistõttu tekib tal käibemaksu tasumise kohustus. Kui ettevõte oleks 2011. aasta jaanuaris väljastanud müügiarveid summas vaid 50 eurot (koos käibemaksuga), tuleks sama kanne järgmine:

Kokku: 20.00 20.00
Konto Deebet Kreedit
21512 – Sisendkäibemaks 20.00
21511 – Käibemaks 10.00
10614 – Maksude ettemaks 10.00

Kuna ettevõte müüs nüüd antud perioodil väiksema summa eest, kui sisse ostis, tekib maksude ettemaks. Seda on võimalik tasaarveldada teiste maksudega või muude perioodide käibemaksuga.

Tasaarveldamise kohta loe täpsemalt: Tasaarveldamine: kreeditarve ja ettemaksud

SmartAccountsis saab Maksu- ja Tolliametile esitatava käibemaksudeklaratsiooni vormi koos arvutatud väärtustega genereerida paari hiireklikiga ning aruande salvestamisel luuakse ka üks ülaltoodud automaatsetest pearaamatu kannetest (olenevalt sellest, kas tekib maksmise kohustus või ettemaks). Käibedeklaratsiooni saate SmartAccountsis koostada menüüpunktis Maksud – Käibedeklaratsioonid – Lisa uus.

Loe täpsemalt: Käibedeklaratsiooni sisestamine SmartAccounts raamatupidamistarkvaras.

Käibemaksu tasumine

Esimeses näites leitud käibemaksu tasumise kohustus tuleb täita hiljemalt perioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks (juhul kui 20. kuupäev jääb nädalavahetusele või riigipühale, siis on deklaratsiooni esitamise ja maksude tasumise tähtajaks sellele järgnev tööpäev). Tasumise kuupäevaga koostatakse kanne:

Kokku: 20.00 20.00
Konto Deebet Kreedit
10121 – Arvelduskonto pangas 20.00
21513 – Käibemaksu tasumine Maksuametile 20.00

SmartAccountsi sisestatud pangamakse tekitab käibedeklaratsiooni makse salvestamisel ise automaatselt õige pearaamatu kande. Käibemaksu tasumiseks kasutatakse ettevõtte algseadistuses automaatselt loodud hankijat “Maksu- ja Tolliamet”.
Loe täpsemalt: Pangamakse sisestamine SmartAccounts raamatupidamistarkvaras.

Proovi SmartAccountsi, kui soovid oma käibedeklaratsioone koos nõutud lisadega (käibedeklaratsiooni lisa A ja B, ehk üle 1000 € arved tehingupartneri lõikes) edaspidi esitada ilma suurema vaevata.

Liitu SmartAccountsi rõõmsa kasutajaskonnaga juba täna registreerides end kasutajaks siin.

30 esimest päeva on raamatupidamistarkvara kasutamine tasuta!

SmartAccountsKäibemaks