Kasumi jaotamine

Ettevõtte majandusaasta aruande üheks osaks on kasumi jaotamise otsus, kus on kirjas kuidas majandusaastal tekkinud kasum jaotatakse või kahjum kaetakse. Vaatleme kahte eraldi näidet – esimesel juhul teenis ettevõte kasumit, teisel kahjumit.

Ettevõte teenis majandusaastal kasumit

Ettevõte teenis 2011. aastal* 5 000 eurot kasumit ning kasumi jaotamise otsus näeb ette, et sellest 250 eurot kantakse kohustuslikku reservkapitali, 2 750 eurot jagatakse välja dividendidena ning 2 000 eurot jäetakse jaotamata. Sellisel juhul tehakse kasumi jaotamise otsuse kuupäevaga kanne:

Kokku: 3731.02 3731.02
Konto Deebet Kreedit
22711 – Eelmiste perioodide jaotamata kasum 3000.00
22611 – Kohustuslik reservkapital 250.00
21621 – Dividendivõlad 2750.00
41411 – Tulumaks 731.02
21521 – Ettevõtte tulumaks 731.02

*tulumaksumäär 21/79

Ettevõte teenis majandusaastal kahjumit

Ettevõte teenis 2012. aastal 500 eurot kahjumit ning kasumi jaotamise otsus näeb ette, et sellest 200 eurot kaetakse kohustuslikust reservkapitalist ning 300 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumist. Sellisel juhul tehakse kasumi jaotamise otsuse kuupäevaga kanne:

Kokku: 200.00 200.00
Konto Deebet Kreedit
22711 – Eelmiste perioodide jaotamata kasum 200.00
22611 – Kohustuslik reservkapital 200.00

 

Loe juurde ka meie artiklit dividendide maksutamise kohta

SmartAccountsKasumi jaotamine