SmartAccounts ja Scoro liides

Scoro on äritarkvara paljude kasulike funktsioonidega projektihalduse, pakkumiste haldamise jne tarbeks. Seejuures on tarkvaras puudu aga raamatupidamine. SmartAccounts koos Scoroga moodustavad mugavalt kasutatava ja mitmekülgseid võimalusi pakkuva terviku SmartAccountsi Scoro liides töötab järgmiste andmetega:

 • Ostuarvete importimine Scoro > SmartAccounts;
 • Müügiarvete importimine Scoro > SmartAccounts;
 • Maksete importimine Scoro > SmartAccounts;
 • Maksete eksportimine SmartAccounts > Scoro.

Scoro liidese kasutamise eeldus on Scoro API võtmete sisestamine SmartAccountsi. Selleks toimi järgnevalt:

 1. Navigeeri Scoros API administreerimise lehele: ‘Admin’ > ‘Liidestused’ > ‘API’.
 2. Kui Sinu kontol on aktiveeritud API, siis leiad sellelt lehelt võtmed, mis on vajalikud API kaudu Scoroga liidestumiseks.
 3. Ava SmartAccountsis liidetud teenuste lehekülg (‘Seaded’ > ‘Liidetud teenused’) ning sisesta Scoro API võti SmartAccountsi.

Nii lihtsalt saadki SmartAccountsi ja Scoro vahelist liidest kasutama hakata.

Andmete importimine Scorost

Andmete automaatne import

Et Scoro ja SmartAccountsi liidest võimalikult mugavalt kasutada, on võimalik aktiveerida andmete automaatne import. Automaatse andmevahetuse aktiveerimiseks tuleb liikuda ‘Seaded’ – ‘Liidetud teenused’ menüüpunkti ning Scoro liidese jaotises aktiveerida valikud:

 • Lae Scorost automaatselt: müügiarved, ostuarved, maksed
 • Saada maksed Scorosse (vt rohkem jaotises ‘Maksete info edastamine Scorosse’)

Juhul, kui mõne dokumendi import-eksport ebaõnnestub, antakse sellest veast kasutajale teada rakenduse avalehel. Kui andmed Scoros muutuvad, siis automaatselt juba SmartAccountsi imporditud dokumenti uute andmetega üle ei kirjutata.

Kui automaatne andmevahetus on aktiveeritud, ei kuvata kasutajale rakenduse menüüs enam valikut ‘Impordi Scorost’. Valik ilmub menüüsse tagasi, kui automaatne andmevahetus deaktiveeritakse.

Automaatse andmevahetuse deaktiveerimiseks tuleb avada ‘Seaded’ – ‘Liidetud teenused’ menüüpunkt ning klikata ‘Impordi käsitsi’ valikule.

Andmete manuaalne import

SmartAccounts andmete import Scorost

Menüüpunktist ‘Ost/Müük’ > ‘Impordi Scorost’ leiad kõik võimalused andmete manuaalseks importimiseks Scorost. Andmete importimise juures on oluline see, et Scorost juba imporditud dokumente enam ei uuendata. See tähendab, et ärihaldustarkvarast tuleks importida vaid selle perioodi dokumendid, mis lähevad ettevõttes raamatupidamisse ning mida enam ei muudeta (sh ka ei kustutata jne).

Kõikide toimingute (arved ja maksed) import toimub tarkvaras sarnaselt:

 • Vajutada (vastava toimingu juurest) nupul ‘Impordi’.
 • Avaneval ekraanivormil vali sobilikud kuupäevad. Peale esimest importimist täidetakse kuupäevad tarkvara poolt automaatselt. Kui näiteks imporditakse müügiarved vahemikus 01.01.–10.01., siis järgmisel ekraani avamisel näiteks 13.01. pakutakse automaatselt kuupäevadeks 11.01.–12.01. (13.01. toimingud on veel pooleli).
 • Seejärel kuvatakse nimistud SmartAccountsi lisanduvatest andmetest. Andmete importimiseks vajuta nupul ‘Impordi’.

SmartAccounts ostuarvete import Scorost

Maksete info edastamine Scorosse

Võib-olla on Sinu ettevõttes kasulik üles ehitada protsessid sedasi, et maksete haldamine toimub SmartAccountsi poolel, kuid näiteks müügiarved sisestatakse Scorosse. Sel juhul on mugav kasutada maksete andmete automaatset edastamist Scorosse. Automaatse liidese aktiveerimiseks tuleks navigeerida menüüpunkti ‘Seaded’ > ‘Liidetud teenused’ ning Scoro liidese jaotses määrata linnuke ‘Saada maksed Scorosse’ juurde.

Sellise seadistuse juures hakkab SmartAccounts kord tunnis saatma eelmisel tunnil tarkvarasse lisatud maksete kohta infot ka Scorosse. Oluline on, et infot saadetakse vaid nende maksete kohta, mis on seotud Scorost imporditud müügi- või ostuarvetega (vaata eelmist punkti). Muude maksete kohta infot ei saadeta, sest Scoros puuduvad sel juhul dokumendid, millega andmeid siduda.

Scoro liides ning hankijate, klientide ja artiklite ID-d

Peamiselt liiguvad andmed Scorost SmartAccountsi suunal, mis tähendab, et kui arveid imporditakse Scorost SmartAccountsi, siis tekitatakse SmartAccountsis samuti uued kliendid, hankijad ning artiklid.

See toimib kenasti juhul, kui SmartAccountsi andmebaas on tühi. Kuidas aga toimida juhul, kui samad tehingupartnerid ja artiklid eksisteerivad mõlemal pool?

Kui Scorost imporditakse arve, millel on klient/hankija ning artiklid, siis SmartAccountsis arve loomisel otsitakse seoseid olemasolevate partnerite ja artiklitega just nende ID-de järgi, mis on Scoros tehingupartneritele ja artiklitele külge pandud.

Kui toimub esmakordne konkreetse kliendi/hankija/artikliga seotud arve importimine, siis sellel hetkel Scoro ID-sid veel SmartAccountsis ei ole. Sellest tulenevalt ei leita olemasolevaid seoseid ning partner/artikkel luuakse topelt.

Kuidas vältida topelt andmete tekkimist?

Selleks, et Scorost andmete importimisel ei tekiks topelt andmeid, tuleb enne esmast arvete importimist varustada SmartAccountsi andmebaas Scoro ID-dega.  Scorost on võimalik kliente ja hankijaid eksportida vastavatest nimekirja vaadetest. Tooteid saab eksportida tootebaasist.

Artiklid:

Toimi palun alljärgnevalt:

 • Logi sisse Scoro kontole;
 • Ekspordi artiklite nimekiri, kus oleks näha tooted koos Scoro ID-dega;
 • Logi sisse SmartAccountsi kontole;
 • Ava menüüpunkt ‘Ost/müük’ – ‘Artiklid’. Edasi klikka ‘Rohkem’ – ‘Ekspordi’.
 • Täida äsja salvestatud failis ära veerud:
   • ‘Liidetud teenus’
   • ‘Liidetud teenuse ID’
 • ‘Liidetud teenus’ veergu märgi tähis ‘SC’ ning ‘Liidetud teenuse ID’ veergu märgi Scorost failist leitud artikli ID.
 • Salvesta fail CSV vormingus ning impordi SmartAccountsi tagasi (Ost/müük – Artiklid – Rohkem – Ekspordi).
 • Olemasolevad andmed kirjutatakse uute andmetega üle.

Kliendid:

 • Toimi palun alljärgnevalt:
 • Logi sisse Scoro kontole;
 • Ekspordi nimekiri, kus oleks näha kliendid koos Scoro ID-dega;
 • Logi sisse SmartAccountsi kontole;
 • Ava menüüpunkt ‘Ost/müük’ – ‘Artiklid’. Edasi klikka ‘Rohkem’ – ‘Ekspordi’.
 • Täida äsja salvestatud failis ära veerud:
   • ‘Liidetud teenus’
   • ‘Liidetud teenuse ID’
 • ‘Liidetud teenus’ veergu märgi tähis ‘SC’ ning ‘Liidetud teenuse ID’ veergu märgi Scorost saadud artikli ID.
 • Salvesta fail CSV vormingus ning impordi SmartAccountsi (Ost/müük – Artiklid – Rohkem – Ekspordi).
 • Olemasolevad andmed kirjutatakse uute andmetega üle.

Hankijad:

 • Toimi palun alljärgnevalt:
 • Logi sisse Scoro kontole;
 • Ekspordi nimekiri, kus oleks näha hankijad koos Scoro ID-dega;
 • Logi sisse SmartAccountsi kontole;
 • Ava menüüpunkt Ost/müük – Artiklid. Edasi klikka ‘Rohkem’ – ‘Ekspordi’.
 • Täida äsja salvestatud failis ära veerud:
   • ‘Liidetud teenus’
   • ‘Liidetud teenuse ID’
 • ‘Liidetud teenus’ veergu märgi tähis ‘SC’ ning ‘Liidetud teenuse ID’ veergu märgi Scorost saadud artikli ID.
 • Salvesta fail CSV vormingus ning impordi SmartAccountsi (Ost/müük – Artiklid – Rohkem – Ekspordi).
 • Olemasolevad andmed kirjutatakse uute andmetega üle.

Artiklid ja ladu

Selleks, et Scorost imporditud artiklid salvestada SmartAccountsis laoartiklitena, on vajalik Scoros artiklile juurde lisada tunnus “Laoartikkel”.

Tunnuseid on võimalik sisestada Scoros menüüvalikus ‘Seaded’ – ‘Keskkonna seaded’ – ‘Tunnused ja seaded’ – ‘Toodete tunnused’.

SmartAccounts Scoro tunnused ja seosed

Kui artiklile on lisatud juurde tunnus “Laoartikkel” ning selline artikkel Scorost dokumentide importimisel tuvastatakse, siis salvestatakse see artikkel ka SmartAccountsis laoartiklina, valitakse arvele ladu ning tekitatakse ka laoliikumised.

SmartAccounts Scoro laoartikkel

SmartAccountsÄritarkvara Scoro