Uku liidese aktiveerimine

Liides Uku tarkvaraga võimaldab Ukusse eksportida SmartAccountsis sisestatud ostu- ja müügiarvete ning kannete arvud.

Liides on heaks töövahendiks raamatupidamisbüroole oma klientidega arveldamisel. Mahud koondatakse liidese abil kokku ning seejärel on võimalik Ukus saadud raporti alusel mugavalt arved genereerida. Genereeritud arved saab hiljem saata SmartAccountsi.

 

Toome näitena ühe kasutusjuhtudest:

Tegu on 10 kliendiga raamatupidamisbürooga, kellega arveldatakse igakuiselt raamatupidamisbüroo poolt sisestatud kannete alusel. 

Raamatupidamisbüroo on nii SmartAccountsi kui Uku klient. Kui seni koostati arved büroo klientidele käsitsi ning informatsioon selleks otsiti kokku sisestatud kannete pealt, siis peale liidese aktiveerimist, toimub selle info leidmine automaatselt.

Iga kuu viimasele päevale luuakse Ukus kokkuvõttev raport SmartAccountsist eksporditud andmetega (ostu- ja müügiarvete ning kannete arvuga). 

Nende andmete põhjal saab Ukus juba hõlpsalt klientidele arved genereerida. Genereeritud müügiarved on võimalik importida SmartAccountsi või Scoro tarkvarasse.

 

Liidese aktiveerimine Ukus

Ukus on võimalik liides aktiveerida nendel ettevõtetel, kellele on valitud arveldus.

Liidese aktiveerimiseks tuleb Ukus avada menüüpunkt ‘Seaded’ – ‘Ettevõtte konto’ – ‘Integratsioonid’ – ‘Seadista’. 

Peale liidese aktiveerimist ilmub reale nupp ‘Seadista kliendid’. Klientide vaates saab kõikidele klientidele sisestada SmartAccountsi API võtmed.

 

API võtmede genereerimine SmartAccountsis

  • Logi SmartAccountsi ning ava menüüpunkt ‘Seaded’ – ‘Liidetud teenused’
  • Aktiveeri API teenus ning sisesta genereeritud võtmed (avalik ja salajane) Uku keskkonda.api teenuse aktiveerimine

 

Vaata lisaks

SmartAccountsUku tarkvara