Algsaldod

Selleks, et eelnevad majandustulemused kajastuksid järjepidevalt ka SmartAccounts raamatupidamisprogrammis jätkates, on vaja sisestada pearaamatu kontode algsaldod. Algsaldod tuleb sisestada nii vastloodud ettevõttel kui ka ettevõttel, kellel on juba varasem raamatupidamise ajalugu. Raamatupidamise algsaldod sisestatakse SmartAccountsi kasutamise esimesele kuupäevale eelneva kuupäeva seisuga.

Kuidas leida andmed algsaldode sisestamiseks?

Vastloodud ettevõtte puhul tuleb algsaldode sisestamiseks teada vaid asutamise kuupäeva ning osakapitali suurust. Ettevõtted, kellel juba on varasem raamatupidamise ajalugu saavad algsaldode info reeglina kätte eelnevalt kasutusel olnud tarkvarast – kas pearaamatu või käibeandmiku vahendusel. Juhul, kui SmartAccountsi kontoplaanis ei leidu eelnevast tarkvarast võetud kontode lõppsaldodele vastavaid kontosid, on kaks võimalust:

 • Lihtsam ja eelistatum võimalus on leida alternatiivne konto SmartAccountsi kontoplaanist.
 • Luua puuduvad kontod ja viia SmartAccountsi kontoplaan vastavusse eelnevas tarkvaras kasutusel olnud kontoplaaniga.

Algsaldod võib sisestada sobival hetkel ning see ei ole eelduseks raamatupidamisprogrammi teiste funktsionaalsuste kasutamisel. Küll aga tuleb arvestada, et seni  kuniks SmartAccountsi algsaldod pole sisestatud, pole õiged ka finantsaruannete (nt bilanss, kasumiaruanne) andmed.

SmartAccountsis on algsaldode sisestamine väga mugav. Selleks tuleb minna menüüpunkti ‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’ – ‘Rohkem’ – ‘Algsaldod’.

algsaldode menüüpunkt

 

Algsaldode sisestamiseks tuleb valida, kas :

 • ettevõte on asutatud hiljuti sissemakseta
 • ettevõte on asutatud hiljuti rahalise sissemaksega
 • muu

Asutasid ettevõtte osakapitali sissemakseta?

 1. märgi linnuke valiku ette ‘asutatud hiljuti sissemakseta’
 2. määra ettevõtte asutamise kuupäev
 3. salvesta

Salvestamisel luuakse automaatselt pearaamatu kanne ettevõtte osakapitali sissemakseta asutamise kohta. Pearaamatu kanne on hiljem leitav menüüpunktis ‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’ – ‘Rohkem’ – ‘Algsaldod’.

Asutasid ettevõtte osakapitali sissemaksega?

 1. märgi linnuke valiku ette ‘asutatud hiljuti rahalise sissemaksega’
 2. määra ettevõtte asutamise kuupäev
 3. salvesta

Salvestamisel luuakse automaatselt pearaamatu kanne ettevõtte osakapitali rahalise sissemaksega asutamise kohta. Pearaamatu kanne on hiljem leitav menüüpunktis ‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’ – ‘Rohkem’ – ‘Algsaldod’.

Algsaldode kannet on võimalik hiljem vaadata samas menüüpunktis ‘Algsaldod’ valikus.

algsaldo kanne

 

Ettevõttel eksisteerib varasem raamatupidamise ajalugu

Juhul, kui ettevõttel on juba varasemast raamatupidamise ajalugu, tuleb algsaldode sisestamisel valida valik ‘Muu’.

Selliselt avaneb algsaldode sisestamise ekraan, mis koosneb 3 jaotisest:

 1. varad
 2. kohustused
 3. omakapital

Konto lisamine kandesse

Igasse jaotisesse tuleb sisestada vastavate kontode saldod. Kontosid saab jaotisesse juurde lisada vajutades ‘Lisa rida’. 

Klõpsates ‘otsi’ lahtrisse avaneb võimalus valida reale sobiv konto kontoplaanist või lisada kontoplaani hoopis uus konto.

Algsaldode kuupäev

Kande kuupäevaks tuleb määrata kuupäev, mis eelneb SmartAccountsi kasutuselevõtmise kuupäevale.

Näiteks – kui SmartAccounts võetakse kasutusele aasta alguses, ehk seisuga 01.01, tuleb algsaldod sisestada kuupäevaga 31.12.

Aruandeaasta kasum/kahjum

Jooksva perioodi kasumi kontole süsteem kannet sisestada ei luba, kuna SmartAccounts eristab eelmiste perioodide ja jooksva perioodi kasumit automaatselt. Seetõttu tuleb algsaldosid sisestades jooksva perioodi kasum või kahjum kanda vabalt valitud tulu- või kulukontole.

Selle tarbeks on omakapitali jaotisesse juba lisatud konto ‘Muud ärikulud’.

omakapital

Kui kõikide kontode saldod on sisestatud, peab kanne olema tasakaalus ning erinevus 0.00.

Algsaldod aasta keskel

Kui tarkvara võetakse kasutusele poole aasta pealt, on mõistlik algsaldode kandesse sisestada ka kasumiaruande kontode seisud, et säiliks andmete võrreldavus SmartAccountsis.

See tähendab, et aruandeaasta kasumit/kahjumit ei sisestata kandesse ühe reaga, vaid märgitakse kandesse ka aruandeaasta tulu-ja kulukontode saldod. 

Tulu-ja kulukontode saldod võib sellisel juhul kõik märkida ‘Omakapital’ jaotisesse, pidades silmas seda, et:

 • Tulud sisestatakse positiivse arvuga
 • Kulud sisestatakse negatiivse arvuga

Algsaldode sisestamine käsitsi pearaamatu kandega

Soovi korral on võimalik sisestada algsaldod ka ühe pearaamatu kandega, milles on mitme reaga ära märgitud kõikide nullist erineva saldoga kontode jäägid. Algsaldode sisestamiseks valige menüüst ‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’ – ‘Lisa uus’.

raamatupidamise algsaldode sisestamine

Algsaldod aasta keskel pearaamatu kandega

Kui tarkvara võetakse kasutusele poole aasta pealt, on mõistlik algsaldode kandesse sisestada ka kasumiaruande kontode seisud, et säiliks andmete võrreldavus SmartAccountsis.

See tähendab, et aruandeaasta kasumit/kahjumit ei sisestata kandesse ühe reaga, vaid märgitakse kandesse ka aruandeaasta tulu-ja kulukontode saldod.

Kui SmartAccounts raamatupidamisprogramm võetakse kasutusele alates 01.03.2021, siis tuleb algsaldod sisestada kuupäevaga 28.02.2021.

raamatupidamise algsaldode kanne aasta keskel

 

Vaatas lisaks

 

Laoartiklite algsaldode import failist

Algsaldode sisestamine failist on mugav ja kiirendab laoartiklite sisestamise protsessi oluliselt.

Algsaldode sisestamiseks tuleb toimida järgnevalt:

 1. Impordi laoartiklid SmartAccountsi (Ost/müük – Artiklid – Rohkem – Impordi)
 2. Ekspordi õiges formaadis fail (Ladu – Laoseisude import – Ekspordi)
 3. Täida fail laoartiklite infoga
 4. Veendu, et valitud oleks Impordin: algsaldosid
 5. Määra laoliikumiste kuupäev (ehk kuupäev, mille seisuga algsaldode kanne luuakse)
 6. Impordi fail SmartAccountsi (Ost/müük – Laoseisude import – Laadi üles uus fail)
 7. Salvestatud algsaldode laoliikumisi saab vaadata Ladu – Laoliikumised lehel.

NB! Kui fail eksporditakse mõnest teisest majandustarkvarast, tuleb faili SmartAccountsi importimisel määrata veergude päises ära õiged veeru nimetused.

Algsaldo laoliikumise kanne

Algsaldode laoliikumise kohta luuakse Pearaamatusse kanne:

 • Deebet: Laokonto
 • Kreedit: Laokonto

 

Laoartiklite algsaldod käsitsi laoliikumisega

Kui laoseisusid ei sisestata failist, on võimalik need sisestada ka käsitsi laoliikumisega järgnevalt:

 1. sisesta uus sissetulev laoliikumine (seisuga 1 päev enne SmartAccountsi kasutuselevõttu) menüüs ‘Ladu’ > ‘Laoliikumised’.
 2. laokaupade algsaldo sisestamisel kasuta reaalseid kaubaartikleid, mitte artiklit “Algsaldod” (nagu ostu- ja müügiarvete puhul). Vali laoartiklid, mille soovid lattu sisse võtta, märgi kogus, hind ning summa,
 3. selleks, et laoliikumine ei tekitaks topeltsaldosid, muuda algsaldode sisestamisel artiklikonto käsitsi kontoks “Ladu”,
 4. salvestamisel luuakse automaatkanne:
  D: Ladu
  K: Ladu

 

Võõrvaluutas pangakonto algsaldo

Selleks, et kajastada võõrvaluuta pangakontode algsaldod ka konkreetses valuutas, tuleb toimida alljärgnevalt:

 • sisesta esmalt algsaldode kandega võõrvaluuta pangakonto saldo eurodes. 
 • kui eurodes saldo on sisestatud, sisesta võõrvaluutas pangakonto algsaldo konkreetses valuutas, selleks:
  • sisesta uus pearaamatu kanne (‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’), mille:
  • kuupäevaks määra algsaldode sisestamise kuupäev,
  • valuutaks vali pangakonto valuuta,
  • D: arvelduskonto K: Tasaarvelduskonto – 21318,
  • kande deebet- ja kreeditpoolele sisesta pangakonto saldo võõrvaluutas,

This image has an empty alt attribute; its file name is USD-salgsaldo-kanne-1024x518.png

 • seejärel sisesta teine pearaamatu kanne, mis on vajalik selleks, et võõrvaluutas sisestatud kanne ei mõjutaks pangakonto pearaamatu konto saldot:
  • kuupäevaks määra algsaldode sisestamise kuupäev,
  • valuutaks vali euro,
  • D: Tasaarvelduskonto – 21318 K: pangakonto,
  • kande deebet- ja kreeditpoolele sisesta võõrvaluutas pangakonto saldo eurodesse konverteeritud väärtus. 

This image has an empty alt attribute; its file name is euro-algsaldo-kanne-1024x507.png

Nende kahe pearaamatu kande tulemusena on võõrvaluutas pangakonto saldo jälgitav nii eurodes kui konkreetses valuutas. Selliselt tuleb toimida iga võõrvaluutas pangakonto puhul.

Videojuhendid

Algsaldode sisestamine

SmartAccountsSisesta algsaldod