Algsaldod

Selleks, et eelnevad majandustulemused kajastuksid järjepidevalt ka SmartAccounts raamatupidamisprogrammis jätkates, on vaja sisestada pearaamatu kontode algsaldod. Algsaldod tuleb sisestada nii vastloodud ettevõttel kui ka ettevõttel, kellel on juba varasem raamatupidamise ajalugu. Raamatupidamise algsaldod sisestatakse SmartAccountsi kasutamise esimesele kuupäevale eelneva kuupäeva seisuga.

Kuidas leida andmed algsaldode sisestamiseks?

Vastloodud ettevõtte puhul tuleb algsaldode sisestamiseks teada vaid asutamise kuupäeva ning osakapitali suurust. Ettevõtted, kellel juba on varasem raamatupidamise ajalugu saavad algsaldode info reeglina kätte eelnevalt kasutusel olnud tarkvarast – kas pearaamatu või käibeandmiku vahendusel. Juhul, kui SmartAccountsi kontoplaanis ei leidu eelnevast tarkvarast võetud kontode lõppsaldodele vastavaid kontosid, on kaks võimalust:

 • Lihtsam ja eelistatum võimalus on leida alternatiivne konto SmartAccountsi kontoplaanist.
 • Luua puuduvad kontod ja viia SmartAccountsi kontoplaan vastavusse eelnevas tarkvaras kasutusel olnud kontoplaaniga.

Algsaldod võib sisestada sobival hetkel ning see ei ole eelduseks raamatupidamisprogrammi teiste funktsionaalsuste kasutamisel. Küll aga tuleb arvestada, et seni  kuniks SmartAccountsi algsaldod pole sisestatud, pole õiged ka finantsaruannete (nt bilanss, kasumiaruanne) andmed.

SmartAccountsis on algsaldode sisestamine väga mugav. Selleks tuleb minna menüüpunkti ‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’ – ‘Rohkem’ – ‘Algsaldod’.

algsaldode menüüpunkt

 

Algsaldode sisestamiseks tuleb valida, kas :

 • ettevõte on asutatud hiljuti sissemakseta
 • ettevõte on asutatud hiljuti rahalise sissemaksega
 • muu

Asutasid ettevõtte osakapitali sissemakseta?

 1. märgi linnuke valiku ette ‘asutatud hiljuti sissemakseta’
 2. määra ettevõtte asutamise kuupäev
 3. salvesta

Salvestamisel luuakse automaatselt pearaamatu kanne ettevõtte osakapitali sissemakseta asutamise kohta. Pearaamatu kanne on hiljem leitav menüüpunktis ‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’ – ‘Rohkem’ – ‘Algsaldod’.

Asutasid ettevõtte osakapitali sissemaksega?

 1. märgi linnuke valiku ette ‘asutatud hiljuti rahalise sissemaksega’
 2. määra ettevõtte asutamise kuupäev
 3. salvesta

Salvestamisel luuakse automaatselt pearaamatu kanne ettevõtte osakapitali rahalise sissemaksega asutamise kohta. Pearaamatu kanne on hiljem leitav menüüpunktis ‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’ – ‘Rohkem’ – ‘Algsaldod’.

Algsaldode kannet on võimalik hiljem vaadata samas menüüpunktis ‘Algsaldod’ valikus.

algsaldo kanne

 

Ettevõttel eksisteerib varasem raamatupidamise ajalugu

Juhul, kui ettevõttel on juba varasemast raamatupidamise ajalugu, tuleb algsaldode sisestamisel valida valik ‘Muu’.

Selliselt avaneb algsaldode sisestamise ekraan, mis koosneb 3 jaotisest:

 1. varad
 2. kohustused
 3. omakapital

Konto lisamine kandesse

Igasse jaotisesse tuleb sisestada vastavate kontode saldod. Kontosid saab jaotisesse juurde lisada vajutades ‘Lisa rida’. 

Klõpsates ‘otsi’ lahtrisse avaneb võimalus valida reale sobiv konto kontoplaanist või lisada kontoplaani hoopis uus konto.

Algsaldode kuupäev

Kande kuupäevaks tuleb määrata kuupäev, mis eelneb SmartAccountsi kasutuselevõtmise kuupäevale.

Näiteks – kui SmartAccounts võetakse kasutusele aasta alguses, ehk seisuga 01.01, tuleb algsaldod sisestada kuupäevaga 31.12.

Aruandeaasta kasum/kahjum

Jooksva perioodi kasumi kontole süsteem kannet sisestada ei luba, kuna SmartAccounts eristab eelmiste perioodide ja jooksva perioodi kasumit automaatselt. Seetõttu tuleb algsaldosid sisestades jooksva perioodi kasum või kahjum kanda vabalt valitud tulu- või kulukontole.

Selle tarbeks on omakapitali jaotisesse juba lisatud konto ‘Muud ärikulud’.

omakapital

Kui kõikide kontode saldod on sisestatud, peab kanne olema tasakaalus ning erinevus 0.00.

Algsaldod aasta keskel

Kui tarkvara võetakse kasutusele poole aasta pealt, on mõistlik algsaldode kandesse sisestada ka kasumiaruande kontode seisud, et säiliks andmete võrreldavus SmartAccountsis.

See tähendab, et aruandeaasta kasumit/kahjumit ei sisestata kandesse ühe reaga, vaid märgitakse kandesse ka aruandeaasta tulu-ja kulukontode saldod. 

Tulu-ja kulukontode saldod võib sellisel juhul kõik märkida ‘Omakapital’ jaotisesse, pidades silmas seda, et:

 • Tulud sisestatakse positiivse arvuga
 • Kulud sisestatakse negatiivse arvuga

Algsaldode sisestamine käsitsi pearaamatu kandega

Soovi korral on võimalik sisestada algsaldod ka ühe pearaamatu kandega, milles on mitme reaga ära märgitud kõikide nullist erineva saldoga kontode jäägid. Algsaldode sisestamiseks valige menüüst ‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’ – ‘Lisa uus’.

raamatupidamise algsaldode sisestamine

Algsaldod aasta keskel pearaamatu kandega

Kui tarkvara võetakse kasutusele poole aasta pealt, on mõistlik algsaldode kandesse sisestada ka kasumiaruande kontode seisud, et säiliks andmete võrreldavus SmartAccountsis.

See tähendab, et aruandeaasta kasumit/kahjumit ei sisestata kandesse ühe reaga, vaid märgitakse kandesse ka aruandeaasta tulu-ja kulukontode saldod.

Kui SmartAccounts raamatupidamisprogramm võetakse kasutusele alates 01.03.2021, siis tuleb algsaldod sisestada kuupäevaga 28.02.2021.

raamatupidamise algsaldode kanne aasta keskel

Klientide ja hankijate algsaldod

Ost

Selleks, et pearaamatu kandega sisestatud kontode koondsummasid hankijate lõikes eristada, tuleks vastavatele hankijate võlasaldod sisestada ostuarvetena. Arved võib sisestada koondarvega (kõik arved kokku summeerituna) või üksikarvetena. Koondarvete ja üksikarvete vahe seisneb peamiselt maksetähtajas. Kui koondarvel olevatel arvetel on erinevad maksetähtajad, pole võimalik neid eristada, vaid saate sisestada ainult ühe maksetähtaja.
Selleks, et ostuarvetega sisestatud kanded ei muudaks juba pearaamatu kandega sisestatud saldosid, tuleks ostuarvete algsaldode sisestamisel toimida alljärgnevalt:

 1. sisesta artikkel nimega “Algsaldod”, uue artikli saab lisada, valides menüüst ‘Ost/Müük’ > ‘Artiklid’ > ‘Lisa uus’,
 2. muuda artiklikaardi käibemaksumäär 0%,
 3. algsaldo artikli müügikontoks vali konto “Ostjatelt laekumata arved” ning ostukontoks “Tarnijatele tasumata arved”. Nii on võimalik sama artiklit kasutada hankijate ja klientide lõikes võlgnevuste sisestamiseks,SmartAccounts algsaldo artiklikaardi seadistus
 4. lisa uus ostuarve ‘Ost/Müük’ > ‘Ostuarved’ > ‘Lisa uus’. Vali soovitud hankija, sisesta kuupäev (sama, mis algsaldode kuupäev ehk 1 päev enne SmartAccountsi kasutuselevõttu), arvenumber ja maksetähtaeg,
 5. ostuarvele vali artikliks “Algsaldod”, koguseks 1, arve summaks summa koos käibemaksuga,
 6. pearaamatu väljavõttest on näha (pärast algsaldode ostuarve sisestamist) kontol “Tarnijatele tasumata arved” järgmist liikumist: pearaamatu kandega sisestati kontole “Tarnijatele tasumata arved” 300.00 €. Algsaldode ostuarvega debiteeriti ning krediteeriti kontot samas summas ning lõppsaldo on 300.00 € nii, nagu see algsaldode järgi olema peab.

Müük

Müügiarvete algsaldode sisestamisel tuleb toimida analoogselt ostuarvete algsaldode sisestamisele.
Arved võib sisestada üksikarvetena või koondarvega (kõik arved kokku summeerituna). Koondarvete ja üksikarvete vahe seisneb peamiselt maksetähtajas. Kui koondarvel olevatel arvetel on erinevad maksetähtajad, pole võimalik neid eristada, saad sisestada ainult ühe maksetähtaja.

 1. Lisa uus müügiarve ‘Ost/Müük’ > ‘Müügiarved’ > ‘Lisa uus’. Vali soovitud klient, sisesta kuupäev (sama, mis algsaldode kuupäev ehk 1 päev enne SmartAccountsi kasutuselevõttu) ja maksetähtaeg. Arvenumbri saad sobivaks muuta peale seda, kui oled arve salvestanud ja vajutanud nupule “Muuda”.
 2. Müügiarve artikliks vali “Algsaldod”, koguseks 1 ning arve summaks märgi koos käibemaksuga summa.

Laoartiklite algsaldod

Selleks, et pearaamatu kandega sisestatud laokonto saldo ka kaubaartiklite lõikes eristada ning lattu sisse võtta:

 1. sisesta uus sissetulev laoliikumine (seisuga 1 päev enne SmartAccountsi kasutuselevõttu) menüüs ‘Ladu’ > ‘Laoliikumised’.
 2. laokaupade algsaldo sisestamisel kasuta reaalseid kaubaartikleid, mitte artiklit “Algsaldod” (nagu ostu- ja müügiarvete puhul). Vali laoartiklid, mille soovid lattu sisse võtta, märgi kogus, hind ning summa,
 3. selleks, et laoliikumine ei tekitaks topeltsaldosid, muuda algsaldode sisestamisel artiklikonto käsitsi kontoks “Ladu”,
 4. salvestamisel luuakse automaatkanne:
  D: Ladu
  K: Ladu

Võõrvaluutas pangakonto algsaldo

Selleks, et kajastada võõrvaluuta pangakontode algsaldod ka konkreetses valuutas, tuleb toimida alljärgnevalt:

 • sisesta esmalt algsaldode kandega võõrvaluuta pangakonto saldo eurodes. 
 • kui eurodes saldo on sisestatud, sisesta võõrvaluutas pangakonto algsaldo konkreetses valuutas, selleks:
  • sisesta uus pearaamatu kanne (‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’), mille:
  • kuupäevaks määra algsaldode sisestamise kuupäev,
  • valuutaks vali pangakonto valuuta,
  • D: arvelduskonto K: Tasaarvelduskonto – 21318,
  • kande deebet- ja kreeditpoolele sisesta pangakonto saldo võõrvaluutas,

This image has an empty alt attribute; its file name is USD-salgsaldo-kanne-1024x518.png

 • seejärel sisesta teine pearaamatu kanne, mis on vajalik selleks, et võõrvaluutas sisestatud kanne ei mõjutaks pangakonto pearaamatu konto saldot:
  • kuupäevaks määra algsaldode sisestamise kuupäev,
  • valuutaks vali euro,
  • D: Tasaarvelduskonto – 21318 K: pangakonto,
  • kande deebet- ja kreeditpoolele sisesta võõrvaluutas pangakonto saldo eurodesse konverteeritud väärtus. 

This image has an empty alt attribute; its file name is euro-algsaldo-kanne-1024x507.png

Nende kahe pearaamatu kande tulemusena on võõrvaluutas pangakonto saldo jälgitav nii eurodes kui konkreetses valuutas. Selliselt tuleb toimida iga võõrvaluutas pangakonto puhul.

Videojuhendid

Algsaldode sisestamine ning algsaldod klientide, hankijate ja laoartiklite lõikes:

    

SmartAccountsSisesta algsaldod