Maksekorralduste eksport

Maksekorralduste eksport on väga mugav tööriist maksete edastamiseks panka. See funktsionaalsus võimaldab oluliselt kiirendada ostuarvete kajastamist ja tasumist. Ostuarvete puhul on Sul tarvis reeglina:

 • sisestada ostuarve raamatupidamisse;
 • internetipanga vahendusel tasuda arve soovitud kuupäeval;
 • märkida arve peale maksekorralduse õnnestumist tasutuks.

Kasutades maksekorralduste ekspordi funktsionaalsust, lihtsustub protsess – piisab vaid ostuarvete sisestamisest ning nende alusel on võimalik juba koostada maksekorralduste fail, mille saab internetipanka importida.

Enne kasutamist

 • Maksekorraldusi on täna võimalik koostada vaid eurodes sisestatud võlgnevuste põhjal.
 • Pangakontode valikus kuvatakse vaid pangakontod, mille valuuta on EUR.
 • Et funktsionaalsust kasutada, peab olema SmartAccountsi sisestatud ka hankijate pangakontode numbrid.
 • Maksekorralduste eksportimise valikud säilivad vaid sessiooni vältel. See tähendab, et kui oled genereerinud maksekorralduste faili ning logid SmartAccountsist välja, ei ole Sul võimalik enam samal ekraanil automaatselt makseid luua.
 • Pangamakseid on võimalik eksportida suurematesse pankadesse: Swedbank, SEB pank ja LHV pank. Mõningate pankade oodatav failiformaat võib sellest oluliselt erineda. Seetõttu palume Sinu tagasisidet funktsionaalsuse toimivuse kohta.

Maksekorralduste faili koostamine ja pangamaksete loomine

Kogu protsess on väga lihtne ning koosneb vaid mõnest väga lihtsast sammust:maksekorralduste eksport

 • Esmalt kuvatakse Sulle nimekiri ettevõtte sisestatud võlgnevustega: ostuarved, maksud ning tööjõukulud. Sellest nimekirjast on võimalik linnukeste määramisega või summade sisestamisega valida tasutavad võlgnevused. Nimekirja on võimalik ka hankija nime, võlgnevuse sisu ja arve objekti järgi filtreerida. Valida on võimalik vaid võlgnevusi, mille hankijal on määratud pangakonto. Juhul kui hankija pangakonto on määramata, on võimalik antud nimekirjast mugavalt vastav hankija avada ning vastavad seosed luua.
 • Selleks, et filtreerida välja ainult korrektse pangakontoga hankijad, tuleb märkida linnuke valiku “Ainult korrektsed pangakontod” ette.
 • Maksekorralduste fail koostatakse kõikide suuremate pankade poolt aktsepteeritavas ISO XML formaadis.
 • Võlgnevusi on võimalik otsida kirjutades “Hankija või kirjeldus” lahtrisse hankija nime (või osa sellest) või arvenumbri (või osa sellest). Kuupäeva filtrisse saab määrata kuupäevad, millise perioodi võlgenvusi näha soovid. Liikudes kuupäeva filtri kõrval olevale ikoonile, saad valida mugavalt soovitud ajaperioodi (täna, eile jne).
 • Valides “Edasi”, avaneb uus aken, milles on soovi korral võimalik muuta maksete selgitusi ja ükshaaval maksete kuupäevasid. Vaikimisi koostatakse fail kuupäevadega, mis on määratud süsteemis maksetähtajaks. Kui maksetähtaeg on minevikus, määratakse faili tänane kuupäev.
 • Saad valida, millal ülekanded teostatakse – kas need teostatakse makse tähtpäeval, kohe või kindlal kuupäeval.
 • Lisaks tuleb määrata pangakonto ning valida, kui soovid grupeerida maksed hankijate kaupa. Viimane võimalus aitab ka säästa näiteks panga teenustasudelt. Hankija maksete grupeerimine on vajalik ka juhul, kui sama maksega soovitakse näidata arve ning kreeditarve tasumist (arve tasutakse kreeditarve võrra väiksemas summas).
 • Seejärel saad alla laadida maksekorralduste faili, mida internetipanka üles laadida (vajutades “Laadi fail alla”)
 • Juhul kui internetipank on teinud omad kontrollid maksekorralduste failil ja oled saanud kinnituse, et maksed on korrektsed, võid samalt ekraanilt luua automaatselt vastavad maksed. Loodud maksed on leitavad edaspidi vaid menüüpunktist “Maksed > Pangamaksed”. Juhul, kui pangafailist õnnestuvad vaid mõningad maksekorraldused ning otsustate need internetipangas kinnitada, saate linnukeste abil määrata ka milliste üksikute ridade alusel soovite pangamaksed koostada.
 • Juhul, kui hiljem on probleeme konkreetsete maksetega (näiteks makse ei toimu siiski mingil põhjusel), saate makset muuta või kustutada pangamaksete menüüpunktist.

maksekorralduste-faili-koostamine

Peale faili allalaadimist kuvatakse Maksekorralduste ekspordi lehe viimases veerus ka info viimase faili allalaadimise kohta:

SmartAccountsMaksekorralduste eksport