Tasaarveldamine: kreeditarved ja ettemaksud

Tihti tuleb raamatupidamises ette olukordi, kus on vaja kliendi poolt tehtud ettemaks või hankijale tehtud ettemaks müügi- või ostuarvega tasaarveldada. Selliseks puhuks on SmartAccountsis olemas pangakonto “Tasaarveldamine”, mis luuakse automaatselt ettevõtte lisamisel SmartAccountsi. Seda kontot kasutatakse tarkvaras näiteks ka kreeditarvete algsete arvete võlgnevustega tasaarveldamiseks ja Maksu- ja Tolliameti ees tekkinud ettemaksete ning maksude tasaarveldamiseks.

Selleks, et tasaarveldada omavahel näiteks arvet ning ettemakset tuleb raamatupidamises teostada järgmised toimingud.

1. Sisestage ettemaks

Looge uus pangamakse/kassamakse: “Maksed > Pangamaksed > Lisa uus” või “Maksed > Kassamaksed > Lisa uus”. Valige soovitud klient/hankija ning sisestage ettemaks pangamakse/kassamakse ettemakse reale. Sisestatud ettemaks võetakse üles kontole lühiajalised ettemaksed tarnijatele.

SmartAccounts ettemaksu kajastamine

2. Sisestage arve

Sisestage tarkvarasse arve. Enne arve ja ettemakse tasaarveldamist on pangamaksetes vastava hankija/kliendi võlgnevuste blokis näha nii ettemakse kui arve rida.

3. Tasaarveldage arve ning ettemaks

Tasaarveldage arve ja ettemaks pangamaksega kontole “Tasaarveldus”. Loo pangamakse/kassamakse ja tasu tasaarvelduskontole arve (või arve ettemaksu osa, kui ettemaks on osaline). Kui tasaarveldate kaks raamatupidamistoimingut kogusummas, piisab kahe linnukese lisamisest plokis “Võlgnevused”. Kui tasaarveldate vaid osa kogu toimingu saldost, sisesta lahtritesse “Summa” tasaarveldamisele kuuluv summa.

SmartAccounts tasaarveldamine pangamakse

Tasaarveldamise automaatkanne

Pangamakse saldo on kokku 0.00 EUR, kuid tasaarveldamisel tekkivas kandes on kontol käibe väljanäitamiseks nii deebetis kui ka kreeditis sama summa.

SmartAccounts rasaarveldamise automaatne pearaamatu kanne

Peale makse salvestamist on lahti saadud arve tasumata osast, ettemakse tasumata osast ja tasaarvelduskonto saldo on tehingu lõpuks 0.00 EUR. Tasaarvelduskonto saldot on kõige parem üle kontrollida pearaamatu vastava konto väljavõttest (“Pearaamat > Pearaamat > Tasaarvelduskonto”).

SmartAccountsTasaarveldamine: kreeditarved ja ettemaksud