Pangamaksete impordi seaded

Pangamaksete seadete menüüvalikus (‘Maksed -> Pangamaksete import -> Rohkem -> Seaded’) on võimalik tutvuda reeglitega, mida tarkvara kasutab maksete seoste tuvastamiseks. Kõik reeglid on vaikimisi aktiivsed, kuid soovi korral saab seda ka muuta.

Tasub tähele panna, et parima tulemuse tagab siiski see, kui kõik reeglid on sisse lülitatud. 

pangamaksete impordi seaded


Reeglid

Arved  Palk ja maksud
 • Unikaalne viitenumber
 • Viitenumber ja kirjeldus
 • Viitenumber ja summa
 • Partner ja kirjeldus
 • Partner ja summa
 • Kirjeldus ja summa
 • Palk 
 • Maksukohustused
 • Makse oma kontode vahel
 • Panga teenustasud
 • Kaardimakse – Müük
 • Kaardimakse – Ost
 • Sularaha väljamakse
 • Sularaha sissemakse

 

Arvetega seoste tuvastamise reeglid:

Arved  Palk ja maksud

Unikaalne viitenumber

Seos tuvastatakse juhul, kui leitakse selline arve, mille viitenumber ainsana kattub väljavõttes oleva viitenumbriga.

Viitenumber ja kirjeldus Seos tuvastatakse juhul, kui leitakse selline arve, mille viitenumber ning arvenumber kattuvad väljavõttes oleva viitenumbri ning ülekande selgitusega.
Viitenumber ja summa Seos tuvastatakse juhul, kui leitakse selline arve, mille viitenumber ning summa kattuvad väljavõttes oleva viitenumbri ning summaga.
Partner ja kirjeldus  Seos tuvastatakse juhul, kui leitakse selline arve, mille klient või hankija ühtib väljavõtte tehingupartneri andmetega ning arve number ühtib ülekande kirjeldusega. Partner tuvastatakse nime, registrikoodi, pangakonto või viitenumbri alusel.
Partner ja summa Seos tuvastatakse juhul, kui leitakse selline arve, mille klient või hankija ühtib väljavõtte tehingupartneri andmetega ning arve summa kattub tehingu summaga. Partner tuvastatakse nime, registrikoodi, pangakonto või viitenumbri alusel.
Kirjeldus ja summa Seos tuvastatakse juhul, kui leitakse selline arve, mille arve number ning summa kattub väljavõttes oleva ülekande kirjelduse ning summaga.

 

Palkade, maksukohustuste ja kaarditehingute seoste tuvastamise reeglid:

Arved  Palk ja maksud

Palk

Seos tuvastatakse juhul, kui leitakse töötasud ning tehingupartneri andmed ühtivad töötajakaardil määratud hankija andmetega.

Maksukohustused Seos tuvastatakse juhul, kui leitakse tasumata maksukohustusi ning tehingupartneriks on Maksu- ja tolliamet.
Makse oma kontode vahel Seos luuakse juhul, kui leitakse selline ülekanne, mis on tehtud ettevõtte ühelt pangakontolt teisele. Ettevõtte pangakontode tuvastamisel kasutatakse ‘Seaded – ‘Maksed’ menüüpunkti andmeid.
Panga teenustasud Seos luuakse juhul, kui leitakse selline tehing, millel on panga teenustasu tunnused (ülekande tasu, kaardi hooldustasu, konto hooldustasu jne).
Kaardimakse – müük Seos luuakse juhul, kui leitakse selline müügitehing, mis on kliendi poolt tasutud kaardiga. Rea summa kantakse automaatselt kaardimakse makseviisiga seotud kontole. Kaarditehingute automaatse kajastamise eeltingimuseks on see, et müügiarvele oleks valitud kaardimakse makseviis.
Kaardimakse – ost Seos luuakse juhul, kui leitakse selline ostutehing, mis on hankijale tasutud kaardiga. Rea summa kantakse automaatselt makseviisiga seotud kontole. Kaarditehingute automaatse kajastamise eeltingimuseks on see, et ostuarvele oleks valitud kaardimakse makseviis.
Sularaha väljamakse Seos luuakse juhul, kui leitakse sularaha väljamakse tehing. Sularaha väljamakse automaatse kajastamise eeltingimuseks on ‘Sularaha sissemakse/väljamakse’ vaikimisi konto olemasolu. Vaikimisi on selleks kontoks ‘Kassa’.
Sularaha sissemakse Seos luuakse juhul, kui leitakse sularaha sissemakse tehing. Sularaha väljamakse automaatse kajastamise eeltingimuseks on ‘Sularaha sissemakse/väljamakse’ vaikimisi konto olemasolu. Vaikimisi on selleks kontoks ‘Kassa’.

 

Vaikimisi kontod

Vaikimisi kontode jaotises on võimalik muuta ja seadistada maksetega seotud kontosid.


Muud

Salvesta korrektse seosega maksed automaatselt. Kui valik on aktiveeritud, siis salvestatakse korrektse seosega maksed (nn rohelised read) automaatselt ning täiendavalt neid käsitsi salvestama ei pea. Salvestatud maksed on leitavad ‘Maksed’ – ‘Pangamaksed’ menüüpunktis.

Kui valik on mitteaktiivne, siis kuvatakse kõik rohelised read maksete impordi ekraanil seni, kuni need on kasutaja poolt käsitsi salvestatud.

 

Kui tehingupartneriga pole seotud ühtegi tasumata arvet, määra tasutud/laekunud summa: Ettemaksuks / Lisarea kontole. Selle valikuga saad ära määrata selle, mida tehakse enamtasutud summaga juhul, kui kliendil või hankijal pole mitte ühtegi võlgnevust. Saad seadistada, kas enamtasutud summa märgitakse ettemaksuks või kantakse määratud lisarea kontole.

 

pangmaksete impordi lisarea konto määramine
SmartAccountsPangamaksete impordi seaded