Pangamaksete import

Pangamaksete import on väga mõnus ja mugav viis andmevahetuseks internetipanga ning SmartAccountsi vahel. Maksete impordi abil saad Sa korraga salvestada kõik makseread, millele on leitud vaste SmartAccountsist. SmartAccounts toetab kõikide Eesti pankade ISO XML formaadis pangakonto väljavõtet.

Menüüriba

maksete import menüüriba

Taasta algseis. Valik ‘Taasta algseis’ taastab algsed seoses (ehk et käitub sisuliselt selliselt, nagu rakendusse laaditaks üles uuesti sama fail – juhul, kui import toimub faili kaudu). ‘Taasta algseis’ eemaldab ka loodud seosed (juhul, kui makset pole veel uute seostega salvestatud).

Kustuta. Valiku ‘Kustuta’ abil saab lehelt kustutada märgistatud read.

Katkesta. ‘Katkesta’ nupu vajutamine kustutab lehelt kõik imporditud ja menetlemata read.

Loo maksed. Valiku ‘Loo maksed’ abil saab käsitsi salvestada märgistatud (ja nn ‘rohelised’) read.

Rohkem. Valiku kaudu avaneb pangamaksete impordi seadete leht ning saab eksportida menetlemata ridade faili.

Abi. Avaneb pangamaksete impordi abitekst

 

 

Maksete impordi üldised reeglid

Üldised reeglid hõlmavad erinevaid kombinatsioone, mille alusel rakendus proovib väljavõttes olevaid ridu süsteemiga siduda.

Reeglid on järgnevad:

Arved  Palk ja maksud
 • Unikaalne viitenumber
 • Viitenumber ja kirjeldus
 • Viitenumber ja summa
 • Partner ja kirjeldus
 • Partner ja summa
 • Kirjeldus ja summa
 • Palk 
 • Maksukohustused
 • Makse oma kontode vahel
 • Panga teenustasud
 • Kaardimakse – Müük
 • Kaardimakse – Ost
 • Sularaha väljamakse
 • Sularaha sissemakse

 

Toome ühe näite, kuidas reeglid töötavad. Reegel ‘Partner ja summa’ tähendab seda, et seoseid otsitakse just partneri ja summa vaste alusel. Seos tuvastatakse juhul, kui leitakse selline arve, mille klient või hankija ühtib väljavõtte tehingupartneri andmetega ning arve summa kattub tehingu summaga. Partner tuvastatakse omakorda nime, registrikoodi, pangakonto või viitenumbri alusel. See reegel välistab olukorra, kus seos jääks leidmata põhjusel, et ülekande selgituses puudub viide arvenumbrile.

 

Kuigi me seda ei soovita, on võimalik erinevaid reegleid siiski ka välja lülitada (menüüvalikus ‘Rohkem’ – ‘Seaded’).

 

pangamaksete impordi seaded


Kõikide reeglite täpsemate kirjeldustega saad tutvuda siin.

NB! Seose leidmiseks võetakse tehingu kuupäeva järgi maksed alates vanimast ning proovitakse läbi kõik reeglid alates kõige kindlamast. Sellest tulenevalt määratakse seose staatus (roheline, kollane või punane). Nii annab näiteks “Kirjeldus ja summa” reegel maksimaalselt tulemuseks nn kollast värvi seose. Juhul, kui partneri nimi klapiks, siis tekiks kindlam roheline seos reeglite “Partner ja kirjeldus” või “Partner ja summa” alusel.


Teenustasud ja panga hankija

Juhul, kui väljavõttes eksisteerib panga teenustasusid, siis nende automaatseks kajastamiseks on vajalik pangakontole määrata hankija. Kui rakendus tuvastab maksete impordil, et väljavõttes leidub teenustasude ridu, kuid pangakontole ei ole hankijat valitud, kuvatakse teavitus ning saad selle väikese puuduse kiirelt kõrvaldada. 

 


Kaardimaksed ja -laekumised

Soovi korral on võimalik kaarditehinguid (kaardiga tasutud ostu ja laekunud müügid) kajastada automaatselt. 

Selleks, et automaatne kajastamine toimiks, tuleb ostuarvetel ja müügiarvetel, mille eest on makstud kaardiga, kasutada ‘Kaardiga laekunud müügid’/ ‘Kaardiga tasutud ostud’ makseviise. Selliselt kantakse nõue või võlgnevus vastavale vahekontole. 

 


Kui pangamaksete import tuvastab rea, mis vastab kaarditehingu tingimustele, määratakse see rida ‘roheliseks’ ning summa võetakse maha kaardimakse kohustuse või kaardilaekumise nõude kontolt.

Seega kajastub kaarditehing pangakontol sellel kuupäeval, kui see summa ka reaalselt pangakontolt maha läinud või kontole laekunud on.

Kliendiks/hankijaks määratakse kaarditehingute korral ‘Kaardimakse’.


Vaikimisi seaded: Kaardimaksed

Kontod: Kasumiaruande skeem 1:

 • Müügiarved – 10312 – Kaardiga laekunud müügiarved
 • Ostuarved – 21310 – Kaardiga tasutud ostuarved

Kontod: Kasumiaruande skeem 2:

 • Müügiarved – 1201 – Kaardiga laekunud müügiarved
 • Ostuarved – 2100 – Kaardiga tasutud ostuarved

Kontod: MTÜ

 • Müügiarved – 10313 – Kaardiga laekunud müügiarved
 • Ostuarved – 21310 – Kaardiga tasutud ostuarved

Makseviisid:

 • Müügiarved – Kaardiga laekunud müügid
 • Ostuarved – Kaardiga tasutud ostud


Esmane seadistamine

Kaarditehinguid hakatakse automaatselt kandma vahekontodele peale seda, kui vähemalt ühel ostuarvel või müügiarvel on kasutatud ‘Kaardimakse’ makseviisi.

Kuniks seda tehtud ei ole, jäävad need read maksete impordi ekraanil ‘punaseks’.


Sularaha sissemaksed/väljamaksed

Selleks, et sularahatehinguid automaatselt kajastada, tuleb määrata vaikimisi konto raha liikumiseks kassa ja pangakonto vahel. 

Kui tuvastatakse esimene selline tehing, mis vastab sularaha sissemakse/väljamakse tingimustele, küsitakse Sinu käest, millist kontot soovid edaspidi selliste tehingute puhul kasutada. 

Reeglina peaks sobima selleks kontoks kontoplaanis olev ‘Kassa’ konto, kuid soovi korral saad automaatsete seadistusega luua ka kontoplaani täiesti uue konto.

sularaha väljamakse ja sularaha sissemakse


Ülekanded oma pangakontode vahel

Et kajastada automaatselt ülekandeid oma pangakontode vahel, tuleb määrata selliste tehingute jaoks nn ‘Rahad liikumises’ vahekonto.

Automaatne seos leitakse juhul, kui tuvastatakse tehing, mis on toimunud ettevõtte oma pangakontode vahel. Ettevõtte pangakontode tuvastamisel kasutatakse ‘Seaded’ – ‘Pangakontod’ menüüpunkti andmeid.

Kui leitakse esimene selline tehing, mis vastab oma pangakontode vahelise tehingu tingimustele, siis küsitakse Sinu käest, millist vahekontot soovid edaspidi selliste tehingute puhul kasutada. 

Sa võid valida mõne sobiva konto kontoplaanist või siis luua uue automaatseadistustega konto ‘Rahad liikumises’.

ülekanne oma pangakontode vahel


Valuutamaksed

Maksete impordil loetakse sisse lisaks EUR maksetele ka välisvaluutas toimunud tehingud.

Välisvaluutas väljavõtte reale tuleb leida süsteemist vaste käsitsi. 

 1. Selleks tuleb avada väljavõtte rida
 2. Otsida üles sobiv klient või hankija ning valida sobiv võlgnevus
 3. Salvestada


Maksete import ja rakendusest välja logimine

Väljavõtte read, mis on rakendusse üles laaditud, kuid millega ei ole veel jõutud tegeleda ei kustu peale rakendusest välja logimist. Seega võid oma töö vahepeal südamerahuga katkestada, kuna kõik salvestamata maksed on olemas ka siis kui Sa uuesti rakendusse sisse logid.

Küll aga tuleb meeles pidada, et kui oled teinud ridadel ise muudatusi (näiteks valinud mõnele reale kliendi või otsinud üles õige arve) siis need muudatused ei säili peale seda, kui oled rakendusest välja loginud või ka näiteks pangamaksete impordi lehelt vaid hetkeks ära läinud.

SmartAccountsPangamaksete import