Valuutatehingud

Näide. EUR müügiarve tasumine USD-s pangakontole

Eurodes sisestatud arve tasutuks märkimiseks USD-s on 2 võimalust:

 1. USD-s laekumine märgitakse ettemaksuks ning seejärel tasaarveldatakse arvega
 2. USD pangakonto sidumine EUR valuutaga

Alljärgnevalt vaatame kumbagi võimalust.

1. USD-s laekumine märgitakse ettemaksuks ning seejärel tasaarveldatakse eurodes arvega

Eeldame, et arve on juba sisestatud eurodes. Müügiarve tasumise kajastamiseks:

 1. Tuleb sisestada USD-s laekumine USD pangakontole ettemaksuks (‘Maksed’ – ‘Pangamaksed’).
 2. Seejärel tuleb lisada juurde ’Seaded’ – ’Maksed’ menüüpunktis uus tasaarvelduskonto, mille valuutaks on määratud USD, pearaamatu konto jääb sama, mis süsteemsel tasaarvelduskontol. Tähele tuleb panna veel ka seda, et pangakonto lisamise ekraanil oleks eemaldatud linnuke valiku ’Näita arvel’ eest.
 3. Kui konto on sisestatud, saab ettemaksu ja arve omavahel tasaarveldada. Selleks tuleb teha 2 eraldi pangamakset:
  • esimese pangamaksega linnutada USD-s ettemaks ning valida kontoks USD tasaarvelduskonto
  • teise pangamaksega linnutada eurodes arve ning valida kontoks eurodes tasaarvelduskonto
 4. Kõige lõpuks kontrollida üle tasaarvelduskonto saldo (‘Pearaamat’ – ‘Pearaamat’).

 

2. USD pangakonto sisestatakse eurodes ning märgitakse arve tasutuks EUR kontolt

Eeldame, et arve on juba sisestatud eurodes. Müügiarve tasumise kajastamiseks:

 1. Tuleb sisestada USD pangakonto eurodes menüüpunktis ’Seaded’ – ’Maksed’. Selleks tuleb sisestada uus pangakonto, millel on sama pearaamatu konto, mis USD-s pangakontol ning määrata selle pangakonto valuutaks euro. Tähele tuleb panna veel ka seda, et pangakonto lisamise ekraanil oleks eemaldatud linnuke valiku ’Näita arvel’ eest.
 2. Seejärel märkida eurodes tehtud müügiarve selle konto kaudu tasutuks (’Maksed’ – ’Pangamaksed’).
 3. Kõige lõpuks konverteerida eurod tasaarvelduskonto kaudu USD-ks.

EUR pangakontolt ülekande USD-s pangakontole võib tarkvaras kajastada näiteks järgmiselt:

1. pangamakse:

 1. Sisesta uus pangamakse (‘Maksed’ – ‘Pangamaksed’)
 2. Vali hankijaks „Pank“ vms
 3. Vali pangakontoks EUR valuutas USD pangakonto
 4. Täida ära pangamakse lisarida:
  • Kirjeldus: ülekanne vms
  • Kogus: 1
  • Hind: ülekande summa eurodes
  • Konto: 21318 – Tasaarvelduskonto
 5. Salvesta makse

2. pangamakse:

 1. Loo teine pangamakse
 2. Vali hankijaks jällegi „Pank“ vms
 3. Vali pangakontoks nüüd USD-s pangakonto
 4. Vajadusel korrigeeri valuutakurssi
 5. Täida ära pangamakse lisarida
  • Kirjeldus: ülekanne vms
  • Kogus: – 1
  • Hind: ülekande summa USD-s
  • Konto 21318 – Tasaarvelduskonto
 6. Salvesta makse

 

Näide. USD-s ostuarve tasaarveldatakse eurodes tehtud ettemaksega

 1. Esmalt tuleb lisada ’Seaded’ – ’Maksed’ menüüpunktis juurde uus pangakonto ehk tasaarvelduskonto, mille valuutaks on määratud USD, pearaamatu konto jääb sama, mis süsteemsel tasaarvelduskontol.
 2. Tähele tuleb panna veel ka seda, et pangakonto lisamise ekraanil oleks eemaldatud linnuke valiku ’Näita arvel’ eest.
 3. Kui konto on sisestatud, saab ettemaksu ja arve omavahel tasaarveldada. Selleks tuleb teha 2 eraldi pangamakset:
  • esimese pangamaksega valida pangaarveks tasaarvelduskonto, valida sobiv hankija ja linnutada eur-s tehtud ettemaks
  • teise pangamaksega valida pangaarveks USD tasaarvelduskonto, valida sobiv hankija ja  linnutada USD ostuarve

Kui tasaarvelduskontole jääb eurodes üles mingi saldo, siis palume see pearaamatu kandega maha kanda.

 

Näide. USD-s ostuarve tasumine eurodes

Arvestusvaluutast (EUR) erinevas valuutas (nt USD) koostatud arveid on võimalik tasutuks märkida arvestusvaluutas (EUR) pangakontolt.

Seda siis eeldusel, et valuutamakse on läinud maha EUR pangakontolt.

Näitena võib tuua mõne tarkvara pakkuja arve, mis esitatakse USD-s, kuid mis pangakontolt läheb maha eurodes (tavaliselt on sellisel juhul tehingu kirjelduses kirjas ka originaalsumma ning kommertspanga kurss).

Valuutamakse loomine kui tehing konverteeritakse kohe eurodeks

 1. Valuutamakse loomiseks tuleb sisestada uus pangamakse;
 2. Valida klient või hankija ning märkida ära võlgnevus, mis soovitakse tasutuks märkida.
 3. Märkida kursi lahtrisse kommertspanga kurss (olemas reeglina väljavõttes tehingu selgituse real).
 4. Enne, kui saad makse salvestada, tuleb maksesse märkida ka eurodes pangakontolt maha läinud summa.
 5. Seejärel saad makse salvestada.
arvestusvaluutast erinev valuuta pangamakse

 

Konverteerimistasu vaikimisi konto

Makse salvestamisel arvestatakse valuutakursimuutustest tingitud erinevusega ning kursivahe kantakse kontole ‘Kahjum valuutakursi muutustest’. Konverteerimistasu kantakse eraldi kontole ‘Panga teenustasud’.

Kui konverteerimistasu ei soovita kajastada panga teenustasude kontol, siis on võimalik konverteerimistasu vaikimisi konto ka ära muuta. Seda on võimalik teha ‘Seaded’ – ‘Vaikimisi kontod’ menüüpunktis. Kui soov on konverteerimistasu kajastada koos kursimuutusest tingitud erinevusega samal kontol, siis võib konverteerimistasude vaikimisi kontoks määrata samuti konto ‘Kahjum valuutakursi muutustest’. 

 

Valuutamakse tasaarveldamine

Valuutamakse tasaarveldamine toimub sarnaselt tavalise tasaarveldamisega. Tähele tuleb panna seda, et kui tasaarveldatakse valuutavõlgnevusi, siis on samuti vajalik enne makse salvestamist sisestada eurodes summa.

Tasaarveldamiste puhul sisestatakse eurodes (EUR) summaks 0.00.

 

Näide. EUR -> USD konverteerimine

EUR pangakontolt ülekande USD pangakontole saab tarkvaras kajastada järgnevalt:

 1. Loo pangamakse
 2. Vali hankijaks „Pank“ vms
 3. Vali pangakontoks EUR valuutas pangakonto
 4. Täida ära pangamakse lisarida:
  • Kirjeldus: ülekanne vms
  • Kogus: 1
  • Hind: ülekande summa eurodes
  • Konto: 21318 – Tasaarvelduskonto
 5. Salvesta makse

 

 1. Loo teine pangamakse
 2. Vali hankijaks jällegi „Pank“ vms
 3. Vali pangakontoks nüüd USD valuutas pangakonto
 4. Vajadusel korrigeeri valuutakurssi
 5. Täida ära pangamakse lisarida
  • Kirjeldus: ülekanne vms
  • Kogus: – 1
  • Hind: ülekande summa USD-ides
  • Konto 21318 – Tasaarvelduskonto
 6. Salvesta makse

Pärast maksete loomist soovitame üle kontrollida ka tasaarvelduskonto saldo ning kui konverteerimise tulemusena on sellele üles jäänud saldo, siis selle saab vajadusel pearaamatu kandega ära kanda (‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’).

 

Näide. Võõrvaluutas pangakonto algsaldo sisestamine

Selleks, et kajastada võõrvaluuta pangakontode algsaldod ka konkreetses valuutas, tuleb toimida alljärgnevalt:

 • sisesta esmalt algsaldode kandega võõrvaluuta pangakonto saldo eurodes. 
 • kui eurodes saldo on sisestatud, sisesta võõrvaluutas pangakonto algsaldo konkreetses valuutas, selleks:
  • sisesta uus pearaamatu kanne (‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’), mille:
  • kuupäevaks määra algsaldode sisestamise kuupäev,
  • valuutaks vali pangakonto valuuta,
  • D: arvelduskonto K: Tasaarvelduskonto – 21318,
  • kande deebet- ja kreeditpoolele sisesta pangakonto saldo võõrvaluutas,

This image has an empty alt attribute; its file name is USD-salgsaldo-kanne-1024x518.png

 • seejärel sisesta teine pearaamatu kanne, mis on vajalik selleks, et võõrvaluutas sisestatud kanne ei mõjutaks pangakonto pearaamatu konto saldot:
  • kuupäevaks määra algsaldode sisestamise kuupäev,
  • valuutaks vali euro,
  • D: Tasaarvelduskonto – 21318 K: pangakonto,
  • kande deebet- ja kreeditpoolele sisesta võõrvaluutas pangakonto saldo eurodesse konverteeritud väärtus. 

This image has an empty alt attribute; its file name is euro-algsaldo-kanne-1024x507.png

Nende kahe pearaamatu kande tulemusena on võõrvaluutas pangakonto saldo jälgitav nii eurodes kui konkreetses valuutas. Selliselt tuleb toimida iga võõrvaluutas pangakonto puhul.

 

SmartAccountsValuutatehingud