Palgaarvestuse tasuliigid

SmartAccountsi palgaarvestuses on vaikimisi seadistatud järgmised tasuliigid:

TM SM Tkm Pension Puhkusepäevad Puhkusetasud Osaline tööaeg TSD TSD A1 EE TSD A1 Välis
Tööleping X X X X X X X 10 11 12
Lisatasu X X X X X X 10 11 12
Juhatuse liikme tasu X X X 21 22 23
Töövõtu- või käsundusleping X X X X 17
Füüsilise isiku VÕS lepingu tasu X X X 18 19 20
Puhkusetasu X X X X X 10 11 12
Õppepuhkuse tasu X X X X X 10 11 12
Haigushüvitis X 24
Sünnitoetus (TM-vaba ulatuses) X X X 14
Isapuhkuse tasu X 16
Koondamishüvitis X X X 33 34 35
Rendi- ja litsentsitasud X 50
Rent (põllumajandusmaa) X 56
Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis X 32
Muu väljamakse (ainult TM) X 16
Muu maksustamata tasu

TM.Väljamakse summa maksustatakse tulumaksuga.

SM. Väljamakse summa maksustatakse sotsiaalmaksuga.

Tkm. Väljamakse summa maksustatakse töötuskindlustusmaksega.

Pension. Arvestatakse kohustusliku kogumispensioni makse.

Puhkusepäevad. Kui selline väljamakse on määratud töötajakaardil tema püsivate väljamaksete hulka, arvestatakse sisestatud lepingu perioodi kohta puhkusepäevi.

Puhkusetasud. See väljamakseliik osaleb 6 kuu keskmise väljamakse arvutamises.

Osaline tööaeg. Väljamakse liik lubab osalist tööaega. See määrang on oluline vaid TSD koostamisel.

TSD. TSD kood, sama koodiga väljamaksed grupeeritakse kokku.

TSD A1 EE. Väljamakse kood TSD-l kui töötajakaardil on määratud A1 tõendi väljastanud riigiks Eesti.

TSD A1 Välis. Väljamakse kood TSD-l kui töötajakaardil on määratud A1 tõendi väljastanud riigiks mõni välisriik.

Maksumäärad juhul, kui töötajale on väljastatud A1 tõend

Kui töötajale on väljastatud A1 tõend, erinevad teatud väljamakse liikide osas TSD koodid ning erinevad ka maksumäärad. A1 tõendi maksumäärasid arvestatakse nende väljamaksete korral, milles on ülaltoodud tabelis TSD veerud “A1 EE” ja “A1 Välis” täidetud (näiteks Tööleping). Muude väljamaksete puhul, nagu näiteks põllumajandusmaa renditulu, selliseid erisusi aga ei eksisteeri.

Eesti

Kui töötajakaardil on määratud A1 tõendi väljastanud riigiks Eesti, ei maksustata vastavaid väljamakseid tulumaksuga sõltumata ülalpool toodud tabelis näidatud seadistustest.

Välisriik

Kui A1 tõend on väljastatud mõne välisriigi poolt, maksustatakse väljamakseid vaid tulumaksuga.

Vaata lisaks

 

SmartAccountsPalgaarvestuse tasuliigid