Artiklite müügi koondaruanne

Artiklite müügi koondaruanne

Artiklite müügi koondaruanne annab ülevaate artiklite müügist klientide, kliendigruppide ja riikide lõikes. Aruande koostamise esimeseks etapiks on aruande tüübi valimine. Valida on võimalik erinevate võimaluste vahel:

  • Artiklite lõikes müük klientidele;
  • Artiklite lõikes müük kliendigruppidele;
  • Artiklite lõikes müük riikidesse;
  • Klientide lõikes artiklite müük;
  • Kliendigruppide lõikes artiklite müük;
  • Riikide lõikes artiklite müük.

 

SmartAccounts aruanne Artiklite müügi koondaruanne filtrid

Alates. Aruande alguskuupäev.

Kuni. Aruande lõpukuupäev.

Valuuta. Kui on valitud valuuta, siis koostatakse aruanne üle valitud valuutade. Valides “Kõik” (alusvaluuta EUR), koostatakse aruanne üle kõikide valuutade (valuutaarved näidatakse konverteerituna eurodesse).

Filtreeri. Arve kuupäeva järgi või kande kuupäeva järgi.

Kasutajagrupp. Millise kasutajagrupi poolt vormistatud müügiarveid aruandes kajastatakse.

Arverea objekt. Arvereale valitud objekt

Lisa summa read. Kui on valitud “Jah”, siis kuvatakse aruandes ka summeerivad read, kui on valitud “Ei”, siis summeerivaid ridu ei kuvata.

SmartAccountsArtiklite müügi koondaruanne