Laekumised müügiarve objektiga

Aruanne annab ülevaate sellistest müügiarvetest, mille päisesse on määratud objekt ning mille tasumine jääb määratud perioodi ning on abiks ka INF 3 täitmisel.

 

SmartAccounts aruanne Laekumised müügiarve objektiga

Alates. Aruande alguskuupäev.

Kuni. Aruande lõpp-kuupäev.

Aruande tulemustes kuvatakse:

 • Kliendi nimi
 • Kliendi registrikood
 • Objekti klass
 • Objekti nimi
 • Arve kuupäev
 • Makse kuupäev
 • Makse summa
 • Valuuta

 

Aruannet “Laekumised müügiarve objektiga” on võimalik kasutada ka INF 3 (Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon) täitmisel.

Selleks, et aruannet “Laekumised müügiarve objektiga” kasutada abimaterjalina INF 3 esitamisel, tuleks toimida alljärgnevalt:

 1. Sisestage koolituse eest maksnud isik kliendina (Ost/Müük – Kliendid), registrikoodi lahtrisse sisestage isiku isikukood.  
 2. Sisestage koolitusel osalenud isiku nimi ja isikukood objektina (Seaded – Objektid).
 3. Arve koostamisel valige kliendiks isik, kes koolituse eest maksab ning objektiks koolitusel osalenud isik.

Koolituse tüüp tuleb tabelisse lisada käsitsi peale aruande koostamist edasisel töötlemisel.

SmartAccountsLaekumised müügiarve objektiga