Klientide tasumata arved

Aruandes kuvatakse klientide tasumata arved määratud kuupäeva seisuga.

SmartAccounts aruanne Klientide tasumata arved koostamine

Kuupäev. Kuupäev, mille seisuga näidatakse aruandes tasumata arveid.

Filtreeri. Arve kuupäeva või kande kuupäeva järgi.

Valuuta. Kui on valitud valuuta, siis koostatakse aruanne üle valitud valuuta. Valides “Kõik” (alusvaluuta EUR), koostatakse aruanne üle kõikide müügiarvete (valuutaarved näidatakse konverteerituna eurodesse).

Kliendigrupp. Kui süsteemis ekisteerivad kliendigrupid, saad koostada aruande ka kliendigrpupi-põhiselt.

Arve objekt. Aruannet on võimalik koostada nende objektide alusel, mis on valitud dokumenti külge (ehk aruandesse jõuavad need dokumendid, millele on määratud objekt. Kui objekt on ainult arvereal, siis arverea objektiga tehingud aruandesse ei jõua).

Kuva graafikud. Valides “Jah”, kuvatakse aruandes graafikud. Valides “Ei”, koostatakse aruanne ilma graafikuteta.

Kliendid. Saad valida, milliste klientide kohta aruannet koostada. Kui pole ühtegi klienti valitud, koostatakse aruanne üle kõikide klientide.

Formaat.

  • Ekraanil – aruannet kuvatakse ekraanil.
  • PDF – aruandest koostatakse PDF fail.
  • XLS – aruandest koostatakse XLS fail.
  • CSV – aruandes koostatakse CSV fail.
SmartAccountsKlientide tasumata arved