Artiklite müügimarginaalid

Aruandes kuvatakse perioodi müügiarvete alusel artiklite marginaalid. Laoartiklite marginaalid leitakse FIFO hinna alusel ning muude artiklite marginaalid leitakse ostu- ja müügihinna vahena. Marginaalid kuvatakse ainult eurodes. Võõrvaluutas vormistatud müügiarved teisendatakse samuti eurodesse tehingupäeva kursi alusel. NB! Laoartiklite marginaalide leidmine toimib vaid peale 07.04.2015 salvestatud müügiarvete põhjal.

Laoartikkel

Laoartiklite marginaalid leitakse FIFO hinna alusel.

Veerus Ostuhind Kuvatakse laoartikli FIFO hinda. Kui hinda pole (st on toimunud alla nulli müük), kuvatakse veerus 0.00.

Veerus Ostusumma kuvatakse väärtust ostuhind korrutatud kogusega.

Tavaartikkel

Tavaartiklite marginaalid leitakse ostu- ning müügihinna vahena.

Veerus Ostuhind kuvatakse artikli omahinda või ostuhinda.

Veerus Ostusumma kuvatakse väärtust ostuhind korrutatud kogusega.

Marginaalid kuvatakse ainult eurodes. Võõrvaluutas vormistatud müügiarved teisendatakse samuti eurodesse tehingupäeva kursi alusel.

NB! Kui tavaartiklite hinnad on kogu aeg muutuvad, siis polegi võimalik korrektset marginaali arvestada.

SmartAccounts aruanne Artiklite müügimarginaalid

Alates. Aruande alguskuupäev.

Kuni. Aruande lõppkuupäev.

Valuuta. Aruande valuuta. Kõik (alusvaluuta EUR) Aruanne koostatakse üle kõikide müügiarvet (valuutaarved konverteeritud eurodesse).

Artiklid. Artiklid, mille kohta soovid aruande koostada.

Kliendid. Kliendid, kelle kohta soovid aruande koostada.

Formaat:

  • Ekraanil – aruannet kuvatakse ekraanil.
  • PDF – aruandest koostatakse PDF fail.
  • XLS – aruandest koostatakse XLS fail.
  • CSV – aruandest koostatakse CSV fail.
SmartAccountsArtiklite müügimarginaalid