Müügimarginaalid, arvepõhine

Aruandes leitakse müügimarginaalid arvepõhiselt.
Arvutus toimub alljägnevalt:

Tavaartikkel:

Marginaal leitakse müügihinna ja omahinna (kui seda ei eksisteeri, siis ostuhinna) vahena.

Laoartikkel:

Marginaal leitakse müügihinna ning viimase ostuhinna vahena. Kui viimast ostuhinda pole võimalik leida (st kui on toimunud alla nulli müük), siis leitakse marginaal võimalusel kasutades selleks artiklikaardil märgitud ostuhinda.

NB! Laoartiklite korral soovitame kindlasti vaadata aruannet “Müügimarginaalid”, kuna marginaalide leidmisel võetakse aluseks tulude-kulude vahe.
Müügiarve koostamisel kuvatav informatiivne müügimarginaal käitub samadel põhimõtetel ehk on arvetel ajas muutuv.

SmartAccounts müügimarginaalid arvepõhine aruanne

Alates: Aruande alguskuupäev.

Kuni. Aruande lõpukuupäev.

Valuuta. Aruande valuuta. Kui on erinevas valuutas tehinguid, tuleb aruanne koostada kõikide valuutade kohta eraldi.

Grupeeri klientide kaupa. Valides “Ei”, kuvatakse aruanne arvete kaupa. Valides “Jah”, näidatakse aruanne grupeerituna klientide kaupa.

Kuva graafikud. Valides “Ei”, kuvatakse aruanne ilma graafikuta. Valides “Jah”, näidatakse aruandes ka graafikut.

Kliendid. Kliendid, kelle kohta soovid aruande koostada.

Kliendigrupp. Kliendigrupp, kelle kohta soovid aruannet koostada.

Formaat:

  • Ekraanil – aruannet kuvatakse ekraanil.
  • PDF – aruandest koostatakse PDF fail.
  • XLS – aruandest koostatakse XLS fail.
  • CSV – aruandes koostatakse CSV fail.
SmartAccountsMüügimarginaalid, arvepõhine