Artiklite müügiaruanne

Aruanne, mida on mugav kasutada artiklite müügistatistikaks. Ning miks mitte ka tulemustastude arvestamiseks juhul, kui töötajate palgad sõltuvad müügitulemustest.

SmartAccounts artiklite müügiaruanne koostamine

Alates. Aruande alguskuupäev.

Kuni. Aruande lõpp-kuupäev.

Müügiarve valuuta. Aruande valuuta. Määrab ära, millises valuutas sisestatud kandeid aruande koostamisel arvestada. Kui aruannet on vaja mitmes erinevas valuutas sularahatehingute kohta, tuleb aruanne koostada iga valuuta kohta eraldi.

Kasutajagrupp. Millise kasutajagrupi poolt vormistatud müügiarveid aruandes kajastatakse.

Kuva graafikud. Valides “Jah”, kuvatakse aruandes graafikud. Valides “Ei”, koostatakse aruanne ilma graafikuteta.

Grupeeri artiklid. Valides “Jah”, koostatakse aruanne artiklite kaupa grupeerituna. Grupeerimata aruande korral kuvatakse aruandes lisaveerud “Kood” ja “Kirjeldus” ning info järjestatakse aruande tehingu kuupäeva järgi arveridade kaupa. Nii on võimalik andmeid eksportida mõnda teise tarkvarasse, et lisada müügipoole analüütikat.

Artiklid. Artiklid, mille kohta soovid aruande koostada. Vähemalt 1 artikkel peab olema valitud.

Objektid. Objektid, millega aruande tulemusi kitsendada. Vasteid otsitakse nii arvetelt kui arveridadelt.
Tulemused kuvatakse objekti veerus alljärgnevalt:

  • kui rea ja arve objekt on sama siis -> “objekt”
  • kui rea objekt on ainult määratud -> “R: objekt” (arverea objekt)
  • kui arve objekt on ainult määratud -> “A: objekt” (arve objekt)
  • kui mõlemad on määratud ja erinevad -> “A: objekt” (arve objekt) “R: objekt” (arverea objekt)

Formaat:

  • Ekraanil – aruannet kuvatakse ekraanil.
  • PDF – aruandest koostatakse PDF fail.
  • XLS – aruandest koostatakse XLS fail.
  • CSV – aruandes koostatakse CSV fail.
SmartAccountsArtiklite müügiaruanne