Saldoteatis

Saldoteatise vaikimisi teksti saad muuta “Seaded > Parameetrid” menüüpunktist “Saldoteatise” jaotises. Teatist on võimalik koostada üle valitud valuuta ja üle kõikide valuutade. Koostades saldoetatise üle kõikide valuutade, konverteeritakse kõikide tehingute summad automaatselt eurodeks. Saldoteatise dokument arvestab ka klientide ettemaksudega.

SmartAccounts saldoteatise dokumendi koostamine

Kliendid. Klient või kliendid, kelle kohta saldoteatist koostada. Saldoteatise koostamisel mitme kliendi kohta korraga alustab iga klient eraldi lehekülge. Näiteks on võimalik seejärel kasutada pdf splitterit, et erinevad leheküljed jagada eraldi dokumentideks ning saldoteatised ühe korraga tarkvarast kätte saada.

Kuupäev. Kuupäev, mille seisuga saldoteatist koostada.

Filtreeri. Arve kuupäeva või kande kuupäeva järgi.

Valuuta. Kui on valitud valuuta, koostatakse aruanne üle valitud valuuta. Valides “Kõik” (alusvaluuta EUR), koostatakse aruanne üle kõikide valuutade (valuutaarved näidatakse konverteerituna eurodesse).

Formaat:

  • Ekraanil – aruannet kuvatakse ekraanil.
  • PDF – aruandest koostatakse PDF fail.
SmartAccountsSaldoteatis