Müügimarginaalid

Aruande korrektseks toimimiseks on vajalik laosüsteemi kasutamine. Aruanne toimib üle pearaamatu kande.

Laoartikkel

Marginaalide arvestamisel võetakse arve salvestamisel tekkinud kandest kõik tulud ja lahutatakse kulud. (NB! Laosüsteemi kasutamata, kantakse ostul kogu ostusumma kulusse ja müügil 100% tulusse, seega ilma laosüsteemita näidatakse marginaaliks 100%).

Tavaartikkel

Marginaal leitakse samal põhimõttel –  võetakse pearaamatu kandest tulud ning lahutatakse kulud, kuid kuna tavaartiklite puhul midagi kuludesse ei kanta, siis näidatakse marginaaliks 100%.

SmartAccounts müügimarginaalide aruanne

Alates. Aruande alguskuupäev.

Kuni. Aruande lõpukuupäev.

Valuuta. Aruande valuuta. Kui on erinevas valuutas tehinguid, tuleb aruanne koostada kõikide valuutade kohta eraldi.

Grupeeri klientide kaupa. Valides “Ei”, kuvatakse aruanne arvete kaupa. Valides “Jah”, näidatakse aruanne grupeerituna klientide kaupa.

Kuva graafikud. Valides “Ei”, kuvatakse aruanne ilma graafikuta. Valides “Jah”, näidatakse aruandes ka graafikut.

Kliendid. Kliendid, kelle kohta soovid aruande koostada.

Formaat:

  • Ekraanil – aruannet kuvatakse ekraanil.
  • PDF – aruandest koostatakse PDF fail.
  • XLS – aruandest koostatakse XLS fail.
  • CSV – aruandes koostatakse CSV fail.
SmartAccountsMüügimarginaalid