Aruannete seaded

Menüüpunkt “Aruannete seaded” võimaldab muuta põhiaruannete (Bilanss, Kasumiaruanne, Rahavoogude aruanne) seadeid.

Muuta on võimalik olemasolevate aruande ridade:

 • koodi
 • kirjeldust
 • väärtust
 • kuvamise tingimust
 • kuvamise stiili.

Lisaks on võimalik lisada juurde uusi aruande ridasid:

 • Kood. Aruande rea kood.
 • Kirjeldus. Aruande rea kirjeldus.
 • Väärtus.
  • Tühi. Kuvatakse ainult rea koodi ja kirjeldus.
  • Kontode saldo. Real kuvatakse nende pearaamatu kontode saldo, millele on valitud “Seaded > Kontoplaan” menüüpunktis aruande reaks vastav rida.
  • Valem. Real kuvatakse valem. Valemisse on võimalik kokku liita erinevad aruande read, näiteks B1110+B1120.
 • Kuvamise tingimus.
  • Alati. Rida kuvatakse aruande koostamisel alati.
  • Kui pole 0. Rida kuvatakse ainult siis, kui selle väärtus ei ole 0.
  • Mitte kunagi. Rida ei kuvata kunagi.
 • Kuvamise stiil.
  • Tavaline. Rida kuvatakse tavaliselt.
  • Taandrida. Rida kuvatakse taandreaga.
  • Rasvane. Rida kuvatakse rasvaselt.
SmartAccountsAruannete seaded