Majandusaastad

Menüüpunkt “Majandusaastad” võimaldab ostu-müügiarvete, kannete, deklaratsioonide jne numeratsiooni edasi-tagasi keerata. Seda funktsionaalsust on vajalik kasutada juhul, kui vahepeal on mõni dokument süsteemist eemaldatud ja on soov, et numeratsioon kulgeks järjest.

Vaikimisi algab kalendriaasta vahetudes numeratsioon jälle numbriga 1. Näiteks kui soovid, et numeratsioon uuel aastal kulgeks järjest edasi, mitte ei algaks numbriga 1, tuleb vastava uue majandusaasta müügiarve lahtrisse märkida lihtsalt number, millega tarkvara loob järgneva müügiarve.

seaded-majandusaastad lehekülg

Näide:

Oletame, et Sul oli sisestatud ostuarve järjekorranumbriga 15, kuid pidite selle ostuarve süsteemist eemaldama. Uue ostuarve sisestamisel võetakse vaikimisi järjekorranumbriks 16 ja mitte 15.
Selleks, et järgmine süsteemi sisestatav ostuarve kannaks järjekorranumbrit 15, sisestage ostuarve lahtrisse 15 ning salvestage.

Majandusaastatega seotud toimingud

Mida teha, kui majandusaasta on pikem kui 12 kuud või ei kattu kalendriaastaga?

Kui tegemist on näiteks esimese tegevusaastaga, mille majandusaasta periood on pikem, kui kalendriaasta, siis märkige vastavaks ka majandusaasta periood. Selliselt oskab süsteem kõik selle perioodi tehingud õigesse (ehk vastavasse) majandusaastasse liigitada. Seaded – Majandusaastad menüüpunktis peab majandusaasta kattuma tegelikult majandusaasta perioodiga, sest ainult siis oskab tarkvara jaotada tehingud õigesse perioodi.

Majandusaasta lõpetamine

Kuidas kanda jooksva perioodi kasumit/kahjumit eelnevate perioodide kasumi/kahjumi kontole?

Selle toimingu teeb programm Teie eest ning eraldi kannet või aasta sulgemist selle tarbeks teha pole tarvis.

SmartAccounts´i loogika on selline, et tarkvara arvutab jooksvalt aruande koostamise hetke järgi ise aruandeaasta kasumi/ kahjumi ja eelmiste perioodide kasumi/kahjumi saldod välja.

Tulu- ja kulukontode saldode puhul vaadeldaksegi siis vastavaid perioode, ehk et järgmisel majandusaastal liigitakse kõik käesolevas aastas tehtud tehingud juba jällegi eelmistesse perioodidesse jne.

Kas majandusaasta lõppedes on vajalik sulgeda tulu- ja kulukontod?

Kuna SmartAccounts eristab jooksva perioodi ning eelnevate perioodide kasumit/kahjumit automaatselt, siis ei ole vaja aasta lõpus ka tulu-ja kulukontode sulgemiseks eraldi kannet teha.

Seejuures ei nullita aga ära tulu- ja kulukontosid, ehk et Pearaamatus näidatakse välja kõikide kontode osas aegade algusest alg-ja lõppsaldosid, kui ka alg-ja lõppsaldosid majandusaasta algusest.

Kui Te soovite siiski tulu- ja kulukontode saldod samuti aasta lõpus ära nullida (kuigi see tehnilise poole pealt vajalik ei ole), siis saate seda teha pearaamatu kandega ühele kasumi/kahjumi koondkontole (ja mitte jooksva ega eelmiste perioodide kasumi/kahjumi kontole).

Sisuliselt tuleb Teil sisestada üks käsitsi pearaamatu kanne seisuga 31.12. (Pearaamat – Pearaamatu kanded), millega Te nullite ära tulu-ja kulukontod ning vahe, ehk kasumi/kahjumi kannate vastavalt ühele koondkontole.

Kuidas on võimalik lukustada eelnevat perioodi?

SmartAccounts´is on perioodi lukustamiseks 2 võimalust:

  • Majandusaasta mitteaktiivseks muutmine
  • Lukustamise kuupäeva määramine

Majandusaasta mitteaktiivseks muutmine

  • Avage Seaded – Majandusaastad
  • Avage soovitud majandusaasta ning eemaldage linnuke “Aktiivne” lahtrist.
  • See toiming muudab siis mitteaktiivseks selle konkreetse majandusaasta, mis tähendab, et muudatusi sellesse perioodi teha ei ole võimalik.

Lukustamise kuupäev

  • Avage Seaded – Parameetrid ja määrake lukustamise kuupäev.
  • Lukustamise kuupäev on see hetk, millest varasemasse perioodi ei ole võialik muudatusi teha. Näiteks, kui määrate lukustamise kuupäevaks 01.06.2016, siis sellest varasemasse perioodi ei ole võimalik muudatusi teha.

Kui majandusaasta on muudetud mitteaktiivseks või määratud lukustamise kuupäev, siis lao ümberarvutamise funktsionaalsuse kasutamisel nendesse perioodisse jäävaid laoliikumisi üle ei kirjutata.

SmartAccountsMajandusaastad