Parameetrid

Parameetrid hõlmab põhiliselt ettevõttepõhiste parameetrite väärtusi, mis tasuks kindlasti üle vaadata, et kohandada enda jaoks parim.

seaded-parameetrid-menüüpunktAntud menüüpunkt võimaldab:

Üldine

Lukustamise kuupäev. Lukustamise perioodi parameetriga on võimalik keelata salvestamine ja kustutamine antud perioodi. Kui määrad näiteks lukustamise kuupäevaks 31.12.2014, siis sellest kuupäevast varasemasse perioodi ei ole võimalik toiminguid sisestada. Pakkumisi ja tellimusi lukustamise kuupäev ei mõjuta, kuna pakkumised ja tellimused ei loo raamatupidamiskandeid.

Kasuta automaatseid valuutakursse. Saate valida, kas kasutada automaatseid Keskpanga või manuaalselt sisestatud kursse.

Määra uue dokumendi kuupäevaks tänane kuupäev. Selle valikuga saab juhtida seda, kas dokumendi kuupäevaks on tänane kuupäev või viimane suurima sisestatud kuupäevaga dokumendi kuupäev. Toome näite: Oletame, et pole valitud väärtus – dokumendi kuupäevaks on tänane kuupäev. See tähendab, et kui teil viimane süsteemi sisestatud ostuarve oli kuupäevaga 01.02.2015, kuid täna on kuupäev 01.06.2015, siis luuaksegi uus ostuarve kuupäevaga 01.02.2015. Valik võib olla vajalik juhul, kui sisestate dokumente tagantjärele ning ei soovi kogu aeg “tänast” kuupäeva minevikku muuta.

Müügiarved

Müügiarve number. Saate juhtida müügiarve numbri kuju. Vajutades vastava parameetri juures nupule “Ava”, näete rida koode, millest on võimalik arve kuju genereerida.

SmartAccounts müügiarve numbri seadistamine etteantud parameetrite /koodide alusel

Viitenumbri tüüp ja pikkus. Saate valida, kas viitenumber genereeritakse müügiarve- või kliendipõhiselt. Kui määrate viitenumbri tüübiks “Klient pikkus n”, genereeritakse iga uue kliendi lisamisel talle viitenumber. Kui seejärel valite vastava kliendi müügiarvele, määratakse müügiarvele ka vastav viitenumber. Kui valite aga viitenumbri tüübiks “Müügiarve”, siis on viitenumber igal arvel erinev. Viitenumber genereeritakse siis müügiarve numbri põhjal, mis tekib salvestamisel. Sellest tulenevalt on ka enne esimest salvestamist viitenumbri väli tühi. Peale seda, kui arvele tekib number, tekib ka vastav viitenumber.

Müügiarve viivis. Saate märkida müügiarve vaikimisi viivise määra.

Müügiarve maksetähtaeg. Saate määrata müügiarve vaikimisi maksetähtaja pikkuse kalendripäevades.

Pakkumised

Müügipakkumise number. Saate juhtida müügipakkmise numbri kuju. Pakkumise number saab koosneda samadest koodidest, millest müügiarve.

Müügipakkumise kehtivusaeg. Saate määrata müügipakkumise kehtivusaja pikkust kalendripäevades.

Tellimused

Tellimuse number. Saate juhtida tellimuse numbri kuju. Tellimuse number saab koosneda samadest koodidest, millest müügiarve.

Müügitellimuse maksetähtaeg. Saate määrata tellimuse maksetähtaja pikkuse kalendripäevades.

Ostutellimused

Ostutellimuse number. Saate juhtida tellimuse numbri kuju.

Näita ostutellimuse PDF failis välja ka summad: Jah/Ei.  Saate määrata, kas ostutellimuse PDF koostatakse koos hindadega või mitte.

Ladu

Laoliikumise vaikimisi kuupäev on jooksev kuupäev. Saate määrata, kas laoliikumise vaikimisi kuupäevaks on tänane kuupäev. Vastasel juhul määratakse uue dokumendi kuupäevaks suurima sisestatud kuupäevaga dokumendi kuupäev. Selle valikuga saab juhtida seda, kas laoliikumise kuupäevaks on tänane kuupäev või viimane suurima sisestatud kuupäevaga dokumendi kuupäev. Näiteks oletame, et teil pole valitud väärtus, vaid laoliikumise kuupäevaks on jooksev kuupäev. See tähendab, et kui viimane süsteemi sisestatud laoliikumine oli kuupäevaga 01.02.2015, kuid täna on kuupäev 01.06.2015, siis luuksegi uus laolikumine kuupäevaga 01.02.2015. See valik võib olla vajalik juhul, kui sisestate dokumente tagantjärele ning ei soovi kogu aeg “tänast“ kuupäeva minevikku muuta.

Vaikimisi ladu arvetel ning laoliikumistel. Saate määrata vaikimisi lao arvetel ning laoliikumistel.

Saldoteatis

Saldoteatise vaikimisi tekst. Saate sisestada saldoteatisel vaikimisi kuvatava teksti.

SmartAccountsParameetrid