Maksed

Maksed menüüpunktis on võimalik seadistada ettevõtte pangakontosid, kassasid ning makseviise.

Pangakontod

Pangakontode nimekirjas kuvatakse pangakontosid, mida on võimalik valida uue pangamakse sisestamisel. Algseadistuse raames luuakse kaks pangakontot – esimene on seotud pearaamatu arveldusarve kontoga, teist on võimalik kasutada pangamaksetes tasaarveldusteks.
Oluline on ära muuta esimese pangakonto nimetus (kui tegemist on Swedbankist erineva pangaga) ning arvenumber, kuna nende väärtusi kuvatakse ka SmartAccountsist väljastataval müügiarvel (juhul, kui “Näita arvel” on määratud tõeseks). Nagu ka kassade puhul, tuleb igale arveldusarve pearaamatukontole luua vastav pangakonto, et neid oleks võimalik kasutada pangamaksetes.

Siin menüüpunktis näha olev pangakontode järjekord on aluseks ka “Maksed > Pangamaksed” pangakonto valikus kuvatavale järjekorrale.

Nimetus. Pangakonto nimetus, mida kuvatakse pangamaksete pangakonto valikus.

IBAN. Euroopa Liidus rahvusvaheliste maksete efektiivsemaks ja kiiremaks töötlemiseks kasutatav rahvusvaheline kontonumber.

SWIFT. Panga tunnuskood BIC ehk SWIFT kood.

Konto. Pangakontoga seotud pearaamatu konto. Õige pangakonto saldo nägemiseks pangamakse sisestamisel on soovitatav igale pangakontole luua ning määrata ka oma pearaamatu konto.

Valuuta. Pangakonto valuuta, mis määrab ühtlasi ära ka pangamakse valuuta.

Järjekord. Selleks, et pangakontode järjekorda muuta, tuleb märkida soovitud järjekorranumber lahtrisse “Järjekord”. Samas järjekorras kuvatakse pangakontosid ka pangamaksete lisamisel pangakontode rippmenüüs. Järjekorranumbreid saab sisestada vahemikus 1-100. Järjekorra muutmine võib osutuda vajalikuks juhtudel, kui näiteks põhipank muutub.

Wise konto id või bban: Vajalik märkida Wise pangakontole, et oleks võimalik Wise’i tehinguid ridade alusel salvestada. Wise konto id on olemas xml failis, samuti kuvatakse Wise’i id-d pangakonto päises peale faili üleslaadimist. Tavaliselt konto ID, kuid teatud juhtudel (nt võõrvaluuta kontod) ei sidalda Wise konto väljavõte ID’d vaid hoopis konto BBAN koodi.

NB! Kuna xml failis puudub info tehingu osapoolte ja selgituste kohta, loetakse failist üles vaid read koos summadega.

Näita arvel. Kasti lisatakse linnuke, kui pangakonto nimetust ja arvenumbrit soovitakse kuvada ka müügiarvel.

Vaikimisi e-arve makse konto. Vajalik määrata, kui soovid oma ettevõtte alt väljastada e-arveid.

Lisainfo arvel. Soovitud lisainfo, mis kuvatakse arvel.

Hankija. Vajalik määrata pangamaksete impordil teenustasude automaatseks kajastamiseks.

Kassad

Nimekirjas kuvatakse kassasid, mida on võimalik valida uue kassamakse lisamisel. Algseadistuse raames luuakse igale ettevõttele üks kassa, mis on seotud standardkontoplaani kassa pearaamatukontoga. Juhul, kui kontoplaani lisati uusi kassa kontosid, tuleb nende kasutamiseks kassamaksetes luua igaühele ka vastav kassa.

Nimetus. Kassa nimetus, mida kuvatakse kassamaksete kassavalikus.

Väljaminekuorderi number. Kassamaksete alt sisestatavatele väljaminevatele maksetele koostatava orderi number. Juhul, kui orderite nummerdamist soovitakse uuesti alustada (näiteks uue majandusaasta alguses), tuleb orderi numbriks määrata “1” ja kassa salvestada.

Sissetulekuorderi number. Kassamaksete alt sisestatavatele sissetulevatele maksetele koostatava orderi number. Juhul, kui orderite nummerdamist soovitakse uuesti alustada (näiteks uue majandusaasta alguses), tuleb orderi numbriks määrata “1” ja kassa salvestada.

Järjekord. Selleks, et kassade järjekorda kassade nimekirjas muuta, tuleb märkida soovitud järjekorranumber lahtrisse “Järjekord”. Samas järjekorras kuvatakse kassasid ka kassamaksete lisamisel kassade rippmenüüs. Järjekorranumbreid saab sisestada vahemikus 1-100.

Järjekorra muutmine võib osutuda vajalikuks juhtudel, kui näiteks kassasid on rohkem ning põhikassa muutub. Kuna kassasid kuvatakse kassamaksete rippmenüüs vaikimisi selles järjekorras, kuidas nad kassade alla sisestatud on, siis soovi korral on võimalik seda järjekorda siis järjekorra lahtrit kasutades muuta.

Konto. Kassaga seotud pearaamatu konto. Õige kassa saldo nägemiseks kassamakse sisestamisel on soovitav igale kassale luua ja määrata ka oma pearaamatu konto.

Valuuta. Kassa valuuta, mis määrab ühtlasi ära kassamakse valuuta.

Makseviisid

Algseadistuse raames luuakse kaks makseviisi (“Sularaha” ja “Aruandev isik”) ning neid makseviise on võimalik kasutada müügi- või ostuarve väljastamise hetkel tehtud makse koheseks sisestamiseks. Sellisel juhul vähendatakse koheselt arve maksmata osa ja tehakse märge tasutud summa kohta ka PDF-arvele. Kui makseviisil on tõeseks määratud “Sularaha makseviis”, siis on märge “Tasutud sularahas”, mis on tõendiks kassaliikumisele kassa orderi asemel.

Kirjeldus. Makseviisi kirjeldust kuvatakse ostu- ja müügiarve sisestamisel makseviiside valikus plokis “Maksmine”.

Konto. Konto, millele sisestatakse arve salvestamisel loodava automaatse raamatupidamiskande makse summa

Järjekord. Selleks, et makseviiside järjekorda makseviiside nimekirjas muuta, tuleb märkida soovitud järjekorranumber lahtrisse “Järjekord”. Samas järjekorras kuvatakse makseviise ka müügiarve ekraanil makseviiside rippmenüüs. Järjekorranumbreid saab sisestada vahemikus 1-100.

SmartAccountsMaksed