Riigid

Nimekirjas olevad riike kasutatakse ettevõtte enda ja tema klientide ning hankijate aadresside sisestamisel. Ettevõtte loomisel salvestatakse maha vaid üks riik, milleks on Eesti Vabariik. Juhul, kui ettevõte tegutseb rahvusvaheliselt, on soovitatav kohe ära sisestada ka sagedamini esinevad välisriigid. Kindlasti tuleks kohe ära määrata ka riigi kuuluvus Euroopa Liitu, kuna antud väärtust kasutatakse hiljem ühendusesisese käibemaksuaruandluse koostamiseks.

Riigi kood. Kahekohaline riigi kood.

Riigi nimetus. Kasutaja poolt muudetav riigi nimetus, mida kuvatakse aadressi riigi valiku rippmenüüs ja müügiarvetel.

Euroopa Liidu liikmesriik. Kasti märgitakse linnuke, kui tegemist on Euroopa Liidu liikmesriigiga. Määrangut kasutatakse ühendusesisese soetmise tuvastamiseks.

Soovi korral on võimalik riike ettevõtte alla kopeerida ka teise ettevõtte andmebaasist. Riikide kopeerimiseks valige rippmenüüst ettevõte, mille andmebaasist riike kopeerida soovite ning vajutage “Kopeeri”.

SmartAccounts riikide lisamine ja kopeerimine teise ettevõtte alla

Riikide kopeerimise funktsionaalsus võib osutuda vajalikuks juhul, kui erinevates ettevõtetes on kasutusel palju erinevaid riike. Kui ühe ettevõtte alla on juba soovitud valik riikidest sisestatud, siis kasutades kopeerimise funktsionaalsust, ei pea riikide sisestamist järgmiste ettevõtete all enam käsitsi teostama.

SmartAccountsRiigid