Käibedeklaratsiooni seaded

SmartAccountsi käibedeklaratsioon töötab vaikimisi seadistuses vaid süsteemi sisestatud ostu- ja müügiarvete põhjal. Siiski on võimalik deklaratsiooni seadistada ka arveteväliste tehingutega arvestamiseks.

Ostu- ja müügiarvete põhjal leitavad summad

Vajutades uut deklaratsiooni koostades nupule “Arvuta”, leiab süsteem kõik sellised ostu- ja müügiarved, mille kande kuupäev (kuupäev millega sisestatakse arve salvestamisel loodav automaatne pearaamatu kanne) jääb deklaratsiooni perioodi. Leitud arvete põhjal täidetakse järgmised deklaratsiooni read:

 • Rida 1. Leitud müügiarvete 20%-se käibemaksumääraga arveridade maksuvaba summa, millele liidetakse juurde ühendusisisese soetamise ostuarvete pöördkäibemaksustamisele minev käive.
 • Rida 2. Leitud müügiarvete 9%-se käibemaksumääraga arveridade maksuvaba summa.
 • Rida 2¹. Leitud müügiarvete 5%-se käibemaksumääraga arveridade maksuvaba summa.
 • Rida 3. Leitud müügiarvete 0%-se käibemaksumääraga arveridade maksuvaba summa.
  • Rida 3.1. Leitud müügiarvete 0%-se käibemaksumääraga arveridade maksuvaba summa, mille arve saajaks on klient, kellel on määratud KMKR number ning aadressis riik, mis kuulub Euroopa Liitu (seadistatav “Seaded > Riigid”).
  • Rida 3.1.1. Rea 3.1 summa see osa, mille arvereale on määratud artikkel, mille tüüp on “Kaup” või “Laoartikkel”.
 • Rida 4. 20% rea 1 ja 9% rea 2 väärtusest.
 • Rida 5. Leitud ostuarvete käibemaksu summa, millele liidetakse juurde ühendusisisese soetamise ostuarvete pöördkäibemaks.
  • Rida 5.2. Leitud ostuarvete “Põhivara 20%” käibemaksumääraga arveridade käibemaksu summa.
  • Rida 5.3. Leitud ostuarvete “20% (sõiduk 100%)” käibemaksumääraga arveridade käibemaksu summa.
  • Rida 5.4. Leitud ostuarvete “20% (sõiduk 50%)” käibemaksumääraga arveridade käibemaksu summa.
 • Rida 6. Leitud ostuarvete 0%-se käibemaksumääraga arveridade maksuvaba summa, mille arve väljastajaks on hankija, kellel on määratud KMKR number ning aadressis riik, mis kuulub Euroopa Liitu (seadistatav “Seaded > Riigid”).
  • Rida 6.1. Rea 6 summa see osa, mille arvereale on määratud artikkel, mille tüüp on “Kaup” või “Laoartikkel”.
 • Rida 8. Leitud müügiarvete “Km-vaba” käibemaksumääraga arveridade maksuvaba summa.
 • Rida 12. Rea 4 väärtus + rea 4.1 väärtus – rea 5 väärtus + rea 10 väärtus – rea 11 väärtus.
 • Rida 13. Rea 12 väärtus vastupidise märgiga.

Arvetevälised tehingud

Igale käibedeklaratsiooni reale on võimalik lisaks arvete peale leitule juurde liita ühe või mitme pearaamatu konto deklaratsiooni perioodi käivet. Selleks tuleb reale määrata lisavalem.
Kui soovid deklaratsiooni reale liita näiteks pearaamatu konto “30121 – Tulud ostetud kauba müügist Eestis 20%” deklaratsiooni perioodi käibe, on valemiks “+30121” (ilma jutumärkideta). Lisades pearaamatu konto koodi ette eesliite “A” (ilma jutumärkideta), arvestatakse konto käibe hulka vaid arvetevälised tehingud ehk sellised tehingud, mis ei ole sisestatud ostu- ja müügiarvetena. Valemisse on korraga võimalik lisada ka mitu kontot. Näiteks valem “+A30121-30200+30141” (ilma jutumärkideta) lisab deklaratsiooni reale summa, milles sisaldub konto 30121 perioodi arveteväline käive miinus konto 30200 kogukäive pluss konto 30141 kogukäive.

Näide:

Oletame, et Sul on sisestatud ostutehing pearaamatu kandega (“Pearaamat > Pearaamatu kanded”) ning soovite, et selle tehingu sisendkäibemaks kajastuks ka käibedeklaratsioonil. Selleks lisage palun käibedeklaratsiooni seadetes 5. reale valem kujul:

-A21512

-A tähistab arveteväliseid tehinguid, 21512 konto koodi.

SmartAccounts käibedeklaratsioonile pearaamatu kannetega sisestatud tehingute seadistamine valemiga

Kui oled juba vastava perioodi käibedeklaratsiooni koostanud ja lisad valemi hiljem, siis tuleks kindlasti ka käibedeklaratsiooni uuendada (käibedeklaratsiooni ekraanil “Uuenda” nupp).

SmartAccountsKäibedeklaratsiooni seaded