Kasutajad

Kui Sa pole veel jõudnud tutvuda SmartAccountsi õigustesüsteemi ning kasutajagruppide üldkirjeldusega, siis vaata siia.

Üks kasutajatunnus võib kuuluda ühe ettevõtte piires ka mitmesse kasutajagruppi. Selline olukord võib vajalik olla juhul, kui üks müügimees võib päevast sõltuvalt töötada mitmes erinevas esinduses.

Selleks, et lisada ühte kasutajatunnust mitmesse kasutajagruppi, valige korduvalt “Lisa uus” ning lisage üks e-posti aadress mitmesse kasutajagruppi.

E-post. E-posti aadress ehk SmartAccountsi kasutajatunnus, millele kasutajaõigused antakse.

Õigused. Kasutajagrupp, millesse kasutaja lisatakse.

Oluline on e-posti aadress, mida õiguste andmisel kasutada. Kuigi kasutajale võivad erinevatele aadressidele saadetud e-kirjad laekuda ühte e-kirjakasti, käsitletakse neid siiski kui erinevaid aadresse ning sellest tulenevalt ka erinevaid SmartAccountsi kasutajatunnuseid. Nii on näiteks erinevad kasutajatunnused: „eesnimi@…” ja „eesnimi.perenimi@” ja ühtlasi ka „… .eu” ja „… .ee” aadressid. Selleks, et töö oleks võimalikult lihtne, on eelistatud olukord, kus igal isikul on vaid üks kasutajatunnus. Nii väldidtakse tarbetuid ja tüütuid sisse-väljalogimisi süsteemist.
Kasutajaõigusi saab jagada ja lõpetada administraatori õigustega kasutaja.

Õiguste lõpetamiseks tuleb avada “Seaded > Kasutajad” menüüpunktis vastav kasutaja ning vajutada “Lõpeta õigused”.

SmartAccounts uue sidumine ettevõttega

SmartAccountsKasutajad