Aruandvad isikud ja kuluaruanded

Tihti tuleb ette olukordi, kus ettevõtte kulude eest on tasunud töötaja oma isiklikest rahalistest vahenditest. Sellisel juhul tekib ettevõttel kohustus see kulu töötajale kompenseerida. Alljärgnevas juhendis kirjeldame, kuidas sellistest olukordades SmartAccountsis toimida.

Ostuarve, mille eest on tasunud aruandev isik

Oletame, et eksisteerib ostuarve, mille eest on tasunud aruandev isik isiklikest rahalistest vahenditest ning mis tuleb hiljem ettevõttel kompenseerida.

Selleks sisestage ostuarve ning tasumisel valige “Koos arvega” makseviis “Aruandev isik” (makseviise saab soovi korral juurde luua menüüpunktis “Seaded – Maksed”). Seepeale märgitakse ostuarve tasutuks ning luuakse ka kanne kontole “Arveldused aruandvate isikutega”. Sellega tekib ettevõttel kohustus see kulu aruandvale isikule tagasi kanda.
SmartAccounts kuluaruanne ostuarve

Kulude kompenseerimiseks on kõige lihtsam viis kasutada pangamakse lisarida. Pangamakse lisarea kasutamiseks looge uus pangamakse, valige hankijaks aruandva isiku nimeline hankija ning täitke ära pangamakse lisarida.

SmartAccounts kuluaruanne pangamakse

Kontoks valige konto “Arveldused aruandvate isikutega” ning salvestage. Selliselt on eelnevalt aruandvate isikute kontole üles võetud nõue aruandvale isikule tagastatud.

Tšekid ja kuluaruanne

Kui kulutšekke kuus on juba rohkem, siis on võimalik kuluaruanne sisestada ühe koondostuarvega – igale arvereale üks tšekk ning kirjelduse reale info arvenumbri, kuupäeva, hankija ja muu olulise kohta. Kuluaruanne peab olema seotud aruandva isiku nimelise hankijaga.

Selle lahenduse juures tuleb aga kindlasti tähele panna seda, et kuna tšekid seotakse aruandva isiku hankijaga, siis puudub käibedeklaratsioonil võimalus jälgida tehingupartneri lõikes 1000 € piiri täitumist. Kui kulud ühe tehingupartneri lõikes ületavad 1000 € piiri, siis tuleks tšekid siduda ikkagi õige hankijaga.

Selleks, et tšekid sisestada ühe koondostuarvega, sisestage ostuarve, mille hankijaks on aruandev isik:

SmartAccounts kuluaruanne ostuarve

Aruandva isiku võlakontoks peab hankijakaardil määratud konto “Arveldused aruandvate isikutega”.

SmartAccounts kuluaruanne hankija konto

Selliselt ostuarve sisestamisel võetakse ostuarve summa üles kontole “Arveldused aruandvate isikutega”.

Kui ettevõte edaspidi soovib kulutšekid aruandvale isikule kompenseerida, tuleb lihtsalt luua uus pangamakse, valida hankijaks aruandev isik, linnutada eelnevalt sisestatud ostuarve ehk kuluaruanne ning salvestada makse.

SmartAccounts kuluaruanne kulude kompenseerimine

Pangamakse automaatkanne

SmartAccounts kuluaruanne pearaamatu kanne

Kuluaruanne pearaamatu kandega

Soovi korral on kuluaruandeid võimalik rakenduses sisestada ka pearaamatu kandega.

SmartAccounts kuluaruanne pearaamatu kandega

Pearaamatu kandega kulude sisestamisel tuleb samuti tähele panna seda, et kuna kulusid ei sisestata ostuarvega, siis puudub käibedeklaratsioonil võimalus jälgida tehingupartneri lõikes 1000 € piiri täitumist. Kui kulud ühe tehingupartneri lõikes ületavad 1000 € piiri, siis tuleb tšekid sisestada ikkagi ostuarvete alt.

Pearaamatu kanded käibedeklaratsioonile

Kui kuluaruanne on sisestatud pearaamatu kandega ning kulutšekkidelt tuleb sisendkäibemaks tagasi küsida, siis selleks on vaja sisendkäibemaksu konto käibedeklaratsiooni seadete all valemiga juurde seadistada.

Avage Seaded – Käibedeklaratsiooni seaded ning märkige 5. reale valem kujul: –A21512 ning salvestage.

A” tähistab arveteväliseid tehinguid ning “21512” tähistab konkreetse ettevõtte sisendkäibemaksu konto koodi.

Valemi olemasolul võetakse käibedeklaratsiooni koostamisel arvesse ka arvetevälised tehingud sisendkäibemaksu kontol.

SmartAccounts kuluaruanne käibedeklaratsiooni seadistamine

SmartAccountsKuluaruanded