Kliendid

Kliendid on SmartAccountsis isikud, kellele Sinu ettevõte väljastab arveid. Algseadistuse raames ühtegi klienti ei tekitata ning need tuleb ise sisestada. Uusi kliente on võimalik lisada klientide nimekirjast ja uue müügiarve koostamisel.

Kui Sinu ettevõte müüb peamiselt eraisikutele, on selleks otstarbeks mõistlik luua üks klient nimega “Eraisik” ning seda kõikidel sellistel juhtudel kasutada. Kui soovid müüke hiljem eraisikute raames eristada või müüd peamiselt ettevõtetele, sisesta iga isik eraldi kliendina.

Lisaks müügiarvetele kasutatakse kliente ka kassa- ning pangamaksetes. Klientide nimekirjast kindla kliendi otsimiseks või nimekirja kitsendamiseks, sisesta nimekirja üleval asuvasse lahtrisse kliendi nimi (või osa sellest) ning vajuta “Filtreeri”.

Manuste allalaadimine

Kliendikaartidele lisatud faile on võimali korraga alla laadida. Manused pakitakse kokku ühte kausta ning salvestatakse nimega Kliendi nimi_faili nimetus. Failid saab alla laadida klientide vaates Rohkem – Laadi alla manused kaudu.

Klientide lisamine

Kui kliendiks on Eestis registreeritud äriühing, on kõige mugavam viis kliendi andmete lisamiseks kasutada äriregistri päringut.

Äriregistri päringut on võimalik kasutada ka otse müügiarvel sisestades kliendi otsimise lahtrisse soovitud ettevõtte.

kliendid

Kliendi andmed

Nimi. Kliendi nimetus. Kasutatakse müügiarvel arve saajana.

Registrikood. Kliendi registrikood Äriregistris. Erakliendi puhul võib vajadusel määrata registrikoodi lahtrisse ka isikukoodi.

KMKR number. Kliendi käibemaksukohustuslaseks registreerimise number.

Pangakonto. Kliendi pangakonto number.

Viitenumber. Viitenumbri seadistused asuvad menüüpunktis “Seaded > Parameetrid > Müügiarved > Viitenumbri tüüp ja pikkus”. Väärtuseks on võimalik valida, kas viitenumber on kliendipõhine või luuakse iga müügiarve salvestamise järel unikaalne viitenumber. Kui on valitud kliendipõhine viitenumber, siis on müügiarvel viitenumbri lahter juba enne salvestamist täidetud. Kui on valitud väärtus, et viitenumber on unikaalne iga müügiarve jaoks, siis tekib viitenumber arvele alles peale salvestamist. Kliendipõhine viitenumber luuakse peale kliendi süsteemi lisamist.

Krediidilimiit. Krediidilimiit saab olla paindlik või range. Range krediidilimiidi puhul on tegu sellise limiidiga, millest üle pole võimalik minna, ehk millest suuremas summas pole võimalik kliendile kaupa müüa. Krediidilimiidi ületamise kohta teavitatakse kasutajat müügiarve salvestamisel.

Kui tegu on range krediidilimiidiga, siis arve salvestamine ebaõnnestub.

Selleks, et arvet oleks võimalik salvestada, tuleb suurendada kliendikaardil krediidilimiiti või siis eemaldada range krediidilimiidi linnuke.

Grupp. Soovi korral on võimalik kliente ka grupeerida. Grupeerida võib näiteks samasse piirkonda kuuluvaid ettevõtteid või ka sama tegevusalaga seotud ettevõtteid. Uue grupi saate lisada vajutades nuppu + ning seejärel saate grupi valida aktiveerides lahtri “Otsi”.

Vaikeväärtused

kliendi andmed

Ära kanna KMD INF-le. See valik on vajalik määrata juhul, kui on tegu selliste klientidega, kellele esitatud arveid ei deklareerita KMD INF-l. See väärtus võiks olla määratud eraklientide puhul, kellele esitatud arvete KMD INF-l deklareerimise kohustust ei ole.

Maksetähtaeg päevades. Kliendile väljastatud müügiarvete maksetähtaja pikkus kalendripäevades, mis liidetakse arve maksetähtaja saamiseks arve kuupäevale. Kui see kliendil määramata on, kasutatakse maksetähtaja leidmiseks “Seaded > Parameetrid > Müügiarve maksetähtaeg” parameetri väärtust.

Allahindluse protsent. Kliendile väljastatud müügiarve arveridade allahindluse protsent.

Käibemaks. Kliendile määratud käibemaksumäär, mida kasutatakse vaikimisi vastavale kliendile müügiarvete koostamisel.

Viivis (% päevas). Kliendile määratud informatiivne viivise määr, mida kuvatakse ka arve PDF-il.

Arve mall. Kliendile salvestatud arve mall, mida kasutatakse vaikimisi vastavale kliendile arvete sisestamisel. Kui mall pole määratud, kasutatakse vaikimisi SmartAccounts´i malli.

Pakkumise mall. Kliendile salvestatud pakkumise mall, mida kasutatakse vaikimisi kliendile pakkumiste koostamisel. Kui mall pole määratud, kasutatakse vaikimisi SmartAccounts´i malli.

Tellimuse mall. Kliendile salvestatud tellimuse mall, mida kasutatakse vaikimisi kliendile tellimuste koostamisel. Kui mall pole määratud, kasutatakse vaikimisi SmartAccounts´i malli.

Lisainfo PDF arvel. Kliendikohane lisainfo, mis kantakse arve PDF-le. Vaikimisi mallil paigutub tekst kliendi andmete alla.

Aadress. Kliendi postiaadress. Kasutatakse müügiarvel arve saaja aadressina.

Riik. Soovitud nimekirja riikidest saate lisada menüüpunktis “Seaded > Riigid”.

Lisaandmed

Pearaamatu võlakonto. Müügiarve salvestamisel loodava automaatse raamatupidamiskande võlakonto. Vaikimisi valitakse uue kliendi lisamisel kontoks “Seaded > Vaikimisi kontod > Ostjatelt laekumata arved” konto.

Ettemaksukonto. Konto, millele luuakse raamatupidamiskanne, kui kliendile on pangamaksete/kassamaksete funktsionaalsuses ettemaksureale midagi sisestatud.

Siseinfo. Ettevõtte-siseseks kasutamiseks mõeldud informatsioon.

Kontaktandmed. Kliendi erinevat tüüpi kontaktandmed. Andmeid saab lisada vajutadas kontaktide all paremas nurgas olevale nupule “Lisa uus rida” ja kustutada vajutades rea lõpus olevale nupule “Kustuta”. Siin kliendile sisestatud e-posti aadressidele on võimalik kiirelt ja mugavalt saata PDF-formaadis müügiarvet.

Failid. Kliendikaardile lisatud dokumendid. Faili lisamiseks vajutage nupule “Lisa/muuda”.

Videojuhendid

Vaata klientide sisestamise kohta ka videojuhendit:

SmartAccountsKliendid