Pakkumised

SmartAccountsi pakkumised on mugavaim viis hinnapakkumisi koostada ning neid otse majandustarkvarast klientidele saata. Mugava pakkumiste oleku jälgimise ning vastava aruandlusega  on tagatud, et ükski müügivõimalus ei jää Sul kasutamata.

SmartAccounts pakkumised on üks lüli tervikahelast: pakkumine – tellimus – arve.

Pakkumised võimaldavad muuhulgas:

 • Lisada faile ja dokumente. Dokumendid võivad olla nii ettevõtte sisekasutuseks kui kliendile saatmiseks (joonised vmt).
 • Saata pakkumine kliendile e-kirjaga otse tarkvarast.
 • Muuta jooksvalt pakkumise olekut ning lisada kommentaare.
 • Genereerida pakkumisest müügitellimuse või müügiarve.

Manuste allalaadimine

Pakkumiste juurde lisatud manused on võimalik korraga alla laadida. Manused pakitakse kokku ühte kausta ning salvestatakse nimega MP_Kliendi nimi_Tellimuse number_faili nimetus. Failid saab alla laadida tellimuste vaates Rohkem – Laadi alla manused kaudu.

Pakkumise ekraanivorm

Pakkumise ekraanivormi ülesehitus on oma olemuse tõttu sarnane müügiarve ning tellimusega. Vaata ka: Müügiarved.

Erisused võrreldes müügiarvega:

Kehtib kuni. Pakkumisel on võimalik määrata kuupäeva, kui kaua koostatav hinnapakkumine koos oma tingimustega kehtib. Antud kuupäeva arvestuse aluseks olevat päevade arvu on võimalik muuta menüüpunktist “Seaded > Parameetrid”.

Maksetähtaeg. Kui pika maksetähtajaga vormistatakse arve juhul kui klient peaks pakkumise aktsepteerima.

Siseinfo. Pakkumisele on võimalik lisada mitmesugust siseinfot:

 • Objekt. Millise objektiga antud pakkumine on seotud – objekt kandub automaatselt edasi ka arvele.
 • Olek. Pakkumise staatus. Võimalik on vaadata ka vanemaid olekuid ning olekute muutusi: link “Näita vanemaid”.
 • Järgmine tegevus. Lahter, kuhu saab määrata kuupäeva, millal antud pakkumine taas tähelepanu vajab – näiteks on vaja kliendile helistada.
 • Kommentaar. Vabavormiline tekstilahter lisainfo sisestamiseks.

Pakkumise olek

Pakkumise olek on sisuliselt pakkumise staatus, mille kasutaja saab pakkumisele määrata. Pakkumise olekut saab vajadusel ka muuta ning staatuste ajalugu on nähtav pakkumise ekraanil (klikates Oleku all olevale kolmele täpikesele):

Pakkumisele lisatud staatuse järgi on võimalik pakkumisi ka pakkumiste ekraanil filtreerida.

Staatuseid on kasutajal võimalik käsitsi määrata ja muuta ning mõned staatused määratakse pakkumisele ka automaatselt. Näiteks:

 1. Kui pakkumine saadetakse kliendile e-posti teel, määratakse pakkumise staatuseks automaatselt Saadetud/ootel.
 2. Kui pakkumisest koostatakse tellimus valiku Rohkem – Loo tellimus kaudu, määratakse pakkumise staatuseks automaatselt Tellimus koostatud.
 3. Kui pakkumisest koostatakse arve valiku Rohkem – Loo arve kaudu, määratakse pakkumise staatuseks automaatselt Müügiarve koostatud.

Kasutajal endal uusi staatuse nimetusi süsteemi lisada pole võimalik.

Vormistatud pakkumistest ülevaate saamiseks ning andmete muul kujul eksportimiseks on ka eraldi aruanne: “Aruanded > Muud aruanded > Pakkumised”.

SmartAccountsPakkumised