Tellimused

SmartAccountsi tellimused on üks osa terviklikust ahelast: pakkumine – tellimus – müügiarve.

Tellimused võimaldavad muuhulgas:

 • Lisada faile ja dokumente. Dokumendid võivad olla nii ettevõtte sisekasutuseks kui kliendile saatmiseks (joonised vmt).
 • Saata tellimuse kinnitamiseks vajalik PDF kliendile e-kirjaga otse tarkvarast.
 • Muuta jooksvalt tellimuse olekut ning lisada siseinfot ja kommentaare.
 • Genereerida tellimusest müügiarve, ostutellimus või ostuarve.

Tellimused ei genereeri raamatupidamiskandeid ning ei broneeri laosüsteemist ka tooteid.

Manuste allalaadimine

Tellimuste juurde lisatud manused on võimalik korraga alla laadida. Manused pakitakse kokku ühte kausta ning salvestatakse nimega MT_Kliendi nimi_Tellimuse number_faili nimetus. Failid saab alla laadida tellimuste vaates Rohkem – Laadi alla manused kaudu.

Tellimuse ekraanivorm

Tellimuse ekraanivormi ülesehitus on oma olemuse tõttu sarnane müügiarve ning pakkumisega. Vaata ka peatükki Müügiarved.

Erisused võrreldes müügiarvega piirduvad enamjaolt siseinfoga:

 • Objekt. Millise objektiga antud tellimus seotud on – objekt kandub automaatselt edasi ka arvele.
 • Olek. Tellimuse staatus. Võimalik vaadata ka vanemaid olekuid ning olekute muutusi: link “Näita vanemaid”.
 • Järgmine tegevus. Lahter, kuhu saab määrata kuupäeva, millal antud tellimus taas tähelepanu vajab – näiteks on vaja kliendile helistada.
 • Kommentaar. Vabavormiline tekstilahter lisainfo sisestamiseks.

Tellimuse olek

Tellimuse olek on sisuliselt tellimuse staatus, mille kasutaja saab määrata. Tellimuse olekut saab vajadusel ka muuta ning staatuste ajalugu on nähtav tellimuse ekraanil (klikates Oleku all olevale kolmele täpikesele):

Tellimusele lisatud staatuse järgi on võimalik dokumente tellimuste ekraanil ka filtreerida.

Staatuseid on kasutajal võimalik käsitsi määrata ja muuta ning mõned staatused määratakse ka automaatselt. Näiteks:

 1. Kui tellimus saadetakse kliendile e-posti teel, määratakse staatuseks automaatselt Saadetud/ootel.
 2. Kui tellimusest koostatakse ostutellimus valiku Rohkem – Loo ostutellimus kaudu, määratakse tellimuse staatuseks automaatselt Ostuellimus koostatud.
 3. Kui tellimusest koostatakse müügiarve valiku Rohkem – Loo arve kaudu, määratakse tellimuse staatuseks automaatselt Müügiarve koostatud, kui ostuarve, siis Ostuarve koostatud.

Kasutajal endal uusi staatuse nimetusi süsteemi lisada pole võimalik.

Vormistatud tellimustest ülevaate saamiseks ning andmete muul kujul töötlemiseks on ka eraldi aruanne: “Aruanded > Muud aruanded > Tellimused”.

SmartAccountsTellimused