Tellimused

SmartAccountsi tellimused on üks osa terviklikust ahelast: pakkumine – tellimus – müügiarve.

Tellimused võimaldavad muuhulgas:

  • Lisada faile ja dokumente. Dokumendid võivad olla nii ettevõtte sisekasutuseks kui kliendile saatmiseks (joonised vmt).
  • Saata tellimuse kinnitamiseks vajalik PDF kliendile e-kirjaga otse tarkvarast.
  • Muuta jooksvalt tellimuse olekut ning lisada siseinfot ja kommentaare.
  • Genereerida tellimusest arve.

Tellimused ei genereeri raamatupidamiskandeid ning ei broneeri laosüsteemist ka tooteid.

Tellimuse ekraanivorm

Tellimuse ekraanivormi ülesehitus on oma olemuse tõttu sarnane müügiarve ning pakkumisega. Vaata ka peatükki Müügiarved.

Erisused võrreldes müügiarvega piirduvad enamjaolt siseinfoga:

  • Objekt. Millise objektiga antud tellimus seotud on – objekt kandub automaatselt edasi ka arvele.
  • Olek. Tellimuse staatus. Võimalik vaadata ka vanemaid olekuid ning olekute muutusi: link “Näita vanemaid”.
  • Järgmine tegevus. Lahter, kuhu saab määrata kuupäeva, millal antud tellimus taas tähelepanu vajab – näiteks on vaja kliendile helistada.
  • Kommentaar. Vabavormiline tekstilahter lisainfo sisestamiseks.

Vormistatud tellimustest ülevaate saamiseks ning andmete muul kujul töötlemiseks on ka eraldi aruanne: “Aruanded > Muud aruanded > Tellimused”.

SmartAccountsTellimused